tisdag 13 april 2010

DN Debatt med (S)ahlinska mål för "Möjligheternas Sverige"

Idag skriver Mona Sahlin om den socialdemokratiska bilden av "Möjligheternas Sverige" på DN Debatt. I artikeln sätter hon upp några mål som tillsammans ska bidra till att minska klyftor och öka enskildas möjligheter att göra "klassresor". Här finns förstås den viktiga kritiken mot regeringens politik. Men också ett besked om den förnyelse av politiken som utlovades efter valförlusten 2006. För oss som är sossar djupt i hjärtat har den genomlysningen av politiken inte utgått från de krav som ställdes av exempelvis borgerliga ledarsidor. Förnyelse kan också vara att erkänna att politiken inte har haft en tillräckligt skarp udd mot samhällsproblem. Sahlin skriver:

Perioder när vi inte tillräckligt offensivt har bekämpat orättvisor. Därför har vi omprövat vår politik. Därför har vi vässat våra förslag för att stärka individens frihet genom fler jobb, högre kvalitet i välfärden och minskade klyftor.
I artikeln presenteras några särskilda mål. I sig inte särskilt nytt men frågan är om det är särskilt önskvärt. Målstyrning är bra men får inte omöjliggöras med alltför mycket retoriska utsvävningar.
* Jobbmål:
Full sysselsättning med delmål att höja sysselsättningen till 80 procent i reguljär sysselsättning i åldersgruppen 20–64 år
* Utbildningsmål:
 Vårt mål är att hälften av varje årskull ska ha påbörjat högre studier innan de fyller 25 år.

* Barnfattigdomsmål (!)
Vårt mål är att minska antalet barn i familjer som går på socialbidrag med 50 000 till år 2015.
* Socialbidragsmål
Vårt mål är att minska andelen som går på socialbidrag med en fjärdedel till år 2015, därefter ska den halveras.
Det var målen: Nästa steg är förstås att klä dessa i konkreta åtgärder, i skarp politik. På en eller annan punkt kan säkert socialdemokratin hitta nya lösningar. Jag tror att det bland annat behövs för att klara målet om halverat socialbidrag. Den kraftiga ökning som har skett de senaste åren har mycket att göra med arbetslösheten. Men ju mer man lyckas få männsiskor från bidrag till jobb, desto svårare blir det att fortsätta minska. Den grupp i vårt samhälle som står längst bort från arbetsmarknaden. Människor som ofta trots kompetens och erfarenheter inte släpps in i samhället. Det kräver mer än fler handläggarjänster till AMS.

Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

5 kommentarer:

Anonym sa...

Jag tror att mycket av nyckeln till vår gemensamma framgång ändå heter utbildning, både på yrkesutbildningar men inte minst på universitetsnivå. Man ska inte sätta käppar i hjulen som det varit nu för människor, med olika "moment 22" som gör att det inte går att utbilda sig vid arbetslöshet.
Det är nog också en riktig bedömning att man måste sätta upp delmål på vägen för att nå "full sysselsättning".
/gt

Raymond Svensson sa...

Peter, besvärande måste väl ändå vara att Monas artikel handlar om bl.a. "fler jobb" men inte med några ord beskriver hur de ska utvecklas, fler företagare ska stimuleras anställa fler medarbetare eller hur fler företag kan främjas?

Peter Andersson sa...

Gt: håller med - som ofta :-)

Raymond: hade hållt med dig om jag såg artikeln isolerat..men har man hela perspektivet från ex alla beslut på jobbkongressen, över konkreta förslag om sommarjobb för ungdomar och därifrån går över till ett resonemang om mål så ser jag det inte som lika.."ihåligt". Nästa konkretisering i vår motion om budgeten, i kommande valmanifest osv.

Anonym sa...

Vallokomotiven kan jag i allafall säga nåt om och det är att de tycks vara hämtade från museet i Gävle. Gamla trofasta ånglok och några yngre pendeltåg av den gamla typen. Tryggt men konservativt.
Dom kommer nog att återvända dagen efter valet till sina lokstallar i Gävle. Tungt pustande.

Anonym sa...

Jag ser det som positivt att vallokomotiven tillsammans besitter en massa livs- och politisk erfarenhet. Det är människor som varit med vid både låg- och högkonjunktur med erfarenheter hur man ska hantera det på bästa sätt. Jag är en sådan som gillar "visdom" och inte enbart "ungdomlig glöd"./gt