onsdag 28 april 2010

Bidragspartiet

Kristdemokraterna är för ett fördubblat vårdnadsbidrag till mamman som väljer att vara hemma med barnen i stället för att söka plats i förskolan. Även om Kd-skribenterna riktar udden mot oppositionen så måste man fråga sig varför man inte börjar med en liten intern lobbying mot Reinfeldt och andra regeringskamrater. Det borde väl vara enklare. Varför kristdemokraterna lyfter fram en liknelse med förskolans kostnader (sägs vara 12.495 kr per månad) kan man spekulera om. Finns det inom Kd ett långsiktigt mål att skicka mer bidrag till de hushåll som väljer bort förskolan?

I stort är det en icke-fråga för de flesta, undantaget Kd. I Huddinge kommun handlar det om föräldrar till 83 barn varje månad och en kostnad på tre miljoner per år. Här är kanske inte beloppet viktigast. Ibland förs ganska tuffa debatter om hur skattepengar ska användas. Bidrag eller verksamhet? Skattesänkningar eller välfärd? Sjukersättning eller höjd a-kassa eller kanske både och?

SvD har en ledare om "utgiftsrallyt". Även om den spetsigaste kritiken riktas mot oppositionen borde den gälla också allianspartierna. Exempelvis Kd:s idéer att öka bidragen till några få svenska hushåll. Sen kan man med minst lika stor tyngd ta debatten om hur vårdnadsbidraget i stället skulle kunna ge kvalitetshöjningar i förskolan. Om än väldigt begränsat med tanke på de ytterst få som utnyttjar bidraget. Men ändå...

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern Intressant?  Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

1 kommentar:

Eva Berglund sa...

Problemet med vårdnadsbidrag är att det främst utnyttjas av mammor med invandrarbakgrund och att deras barn därmed inte får tillgång till förskola och möjligheter att lära sig svenska tidigt och väl.

Ett av problemen i skolan är att barn som kommit till Sverige när de redan uppnått skolålder löper avsevärt större risk än barn som kommit till Sverige före skolstart att gå ut med ofullständiga betyg och inte vara behöriga till gymnasiet. Anledningen till detta är jag rätt övertygad om, handlar om språksvårigheter.

I värsta fall kan trenden att icke svensktalande mammor inte låter sina barn gå i förskola utan utnyttjar vårdnadsbidrag, bidra till att deras barn får likartade språksvårigheter. Vårdnadsbidraget kan därför vara en väg in till utanförskap för nästa generation.