torsdag 29 april 2010

Vården och valet: Gärna Ja till moderat debattinvit

Sjukvården kommer med stor sannolikhet att vara en av valets viktigaste frågor för väljarna. Förhoppningsvis förstår partierna det och satsar på att lyfta fram sjuvård och hälsovård så att alternativen blir tydliga. För tydlighet är det i Stockholms läns landsting. Nu.

S-alternativet som det såg ut när budgetdirektiven har beslutats har handlat om en skattehöjning på 17 öre nästa år. Det skulle ge ca 700 miljoner mer till vården och trafiken. Alternativet är den moderata linjen om sänkta skatter, tioöring för tioöring, som ger mindre utrymme för välfärdssatsningar. Det blev tydligt vad man röstar på.

Efter ett inslag i ABC där (utgår jag ifrån) mer långsiktiga tankar om vård, skatter och effektiviseringar vädrades kunde man få bilden av en politik som skulle gälla från omgående. Glädjerus uppstod i det moderata lägret och från det moderata landstingskansliet skickades en debattutmaning ut. Hittar den på den nystartade bloggen "Filippa och jag" som skrivs av FR:s pressis, Cherine Khalil. Även Catharina Elmsäte-Svärds blogg.

Nu ligger debattutmaningen där, samtidigt som (S) har förstått vikten av tydlighet. I ett pressmeddelande heter  det att
Landstinget står inför en situation där mer resurser behöver tillföras för att säkra kvaliteten inom vården och kollektivtrafiken. Därför behöver resurserna på kort sikt förstärkas genom en höjning av landstingsskatten med 17 öre som löser den akuta resursbristen.
Samtidigt finns tankar inför framtiden: Genom effektiviseringar inom både vård och trafik ska utrymme skapas för mer till vården och lägre skatt.

Hur realiserbart och önskvärt det sistnämnda kommer att vara framöver sett till behoven i vården lär de landstingsaktiva få ta i ganska snart inpå den nya mandatperioden. Möjligen kan en del skrapas ihop genom att skrota en gigantisk "leka-affär-organisation" som den beställar- och utförarmodell som landstinget lever med. Men man bör också minnas att mycket byråkrati skars bort redan 2003 och framåt...

Valdebatten måste koppla resurser och vård. De satsningar på barnsjukvården och de högre ambitioner med "vårdval" eller "hälsoval" som de rödgröna har ger en stor fördel i debattmöten med de borgerliga. Det är bara att tacka ja till debatten! Ja, jag tänker inte på den interna, alltså. Mot moderaterna förstås. Det är som bekant valrörelse.

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant ? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,