torsdag 7 januari 2010

Bekräftad kritik mot Timbro-rapport om byråkrater


Under julhelgen kom Timbro med en rapport som väl var tänkt att bevisa en tes att mer pengar till kommunerna är onödigt. "Det är bara att skära ner på byråkratin", var det utgångspunkt man verkade ha. Som bevis för det hade Timbro granskat hur kommuner och landsting tidigare har använt ökade resurser. En riktig byråkrat-explosion "avslöjades". Rapporten var tämligen tunn. Den tidsperiod man mätte var 2000-talet fram till 2007, dvs i huvudsak då S-regeringar påverkade situationen. Timbro kunde också slå fast att det minnsan inte fanns något som tyder på att valfrihetsreformer eller konkurrensutsättning har ökat byråkratin.

Där hade jag invändningar i ett par inlägg. Min egen tes som var mer reaktion från erfarenheter än mer omfattande faktaunderlag. I dag skriver DN om något som jag ser som en bekräftelse på felaktigheterna hos Timbro. I en artikel berättar man om det misstänkta fusket med ersättningarna till vårdcentralerna, en del i konstruktionen av vårdval Stockholm. Artikeln, som ännu saknas på nätet, inleds: "Landstinget har anställt en medicinsk revisor som ska kontrollera om besöken på vårdcentralerna registrerats på rätt sätt.."

Det finns all anledning att granska frågan framöver. Visst behövs många duktiga byråkrater som håller ordning och reda, planerar, ser till att regelsystem följs och att de direkta välfärdsarbetarnas förutsättningar att jobba funkar. (lokaler, köhantering, budgetar, administrativ avlastning osv) Men det får förstås inte ersätta de direkta satsningar på personal direkt i verksamheterna. Då får heller inte idelologsika avgränsningar göras i uppföljningar som att undanta områden bara för att resultatet kan verka kritiskt mot saker man själv tror på, som i Timbros fall privatiseringar.

 Kolla bloggar via NetRoots och Politometern 
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,