torsdag 21 januari 2010

Den svenska skolan - en byråkratisk koloss?


Ser att Lärarnas riksförbund har skrivit ihop en minst sagt uppseendeväckande rapport, som presenteras på DN Debatt. Den är förstås oerhört viktig....om den skulle vara korrekt. Jag betvivlar det, även om jag i skrivande stund inte kan belägga påståendet direkt. Det verkar som att LR egentligen är ute efter sin ständiga käpphäst: "Förstatligande". I artikeln hävdar man att "frågan är så känslig" så inget parti vill driva frågan. Sannolikt beror det på att många tycker som jag: skolan ska inte förstatligas. Att skolan ständigt ska förbättras, att alltid pröva om resurserna används rätt görs nog minst lika bra av kommunala politiker med ett direkt ansvar och inflytande.

Jag blir förstås störd när LR hänvisar till Timbros rapport som källa för att skapa trovärdighet åt "byråkratiproblemet". Att man inte skriver ut att det just är det utan bara hänvisar till en "DN Debatt" ger nog signalen att lärarfacket inser att just Timbro inte är det bästa vännen att driva kampanjer med. Deras syften med kommunal verksamhet är allt annat än det lärarna egentligen önskar. Att 4,5 miljard skulle dras ihop på ett bräda genom att onödiga pappersvändare får sparken tror jag inte låter sig göras.

I rapporten tar LR upp en fråga som jag välkomnar. Ska varje elev klara skolan med goda resultat måste skolans resurser fördelas på ett sätt som tar hänsyn till olikheter och olika förutsättningar. Inte som i likriktade pengsystem se elever som ett kollektiv, stöpta i samma form. Där borde det inte vara upp till varje kommun att efter egna principer bestämma hur stödet ska fördelas.

Ibland har jag skakat på huvudet åt skolor som aldrig har klarat att hålla sina budgetar. Att skolorna efter alla år av, först besparingar och sen mycket särskilt riktigade pengar, skulle ha en stor kostym av onödiga byråkrater betvivlar jag. Där det är så ska förstås ansvariga ta sitt ansvar och se till att resurserna omfördelas. Men att det skulle kunna ske i den grad LR hävdar...nej.

Det finns en jättefara med LR:s rapport. Jag har noterat att Reinfeldt, förmodligen som ett resultat av skattesänknkingsdrömmar, börjar tala om hur andra lösningar än mer resurser (fler lärare, vårdpersonal osv ) ska stärka välfärden. I gårdagens debatt sa han sig vara nöjd med tidigare politik:
men jag tror att mer måste komma under nästa mandatperiod. Det måste handla om all den vilja som medarbetarna har att förbättra verksamheterna och om möjligheter för dem att påverka. Det måste bli vår utgångspunkt.

I sig inget fel att satsa på medarbetarna. Tvärtom. Men det räcker inte. Fler behövs i vården, skolan och omsorgen. Detta år har regeringen avsatt tillfälliga pengar som upphör nästa år. Det borde alltså föras en diskussion om hur kommunerna framöver ska kunna klara välfärden och kvaliteten utöver att "satsa på medarbetarnas inflytande" som det så vackert heter. Det borde föras diskussion om det är Reinfeldts fortsatta sänkta skatter som ska prioriteras eller resurserna till skola och sjukvård. LR säger indirekt att de satsningarna är helt onödiga. "Fram med hyveln bara", så ordnar vi biffen. Olyckligt inte minst för LR:s egna medlemmar.


Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant?
 Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

2 kommentarer:

Britta Sethson sa...

Du har rätt i att skolan ska vara fortsatt kommunal. Även att man inte kan sätta en fånig prislapp på varje elev och låtsas som om det inte finns individuella skillnader beroende på en mängd faktorer bland annat socioekonomiska.

I Umeå har vi därför beslutat att varje gymnasieklass får extra tilldelning av resurser om deras meritvärden från högstadiet ligger under en viss siffra. Men nu vet vi ju inte hur det blir med detta eftersom regeringen sköt upp den nya förordningen "bidrag på lika villkor" ett halvår.... Det visade sig ju att de fristående skolorna var kraftigt överfinansierade och skulle ha fått nedskurna anslag. Björklund och co tyckte att detta slöseri med skattemedel skulle fortsätta och att de nedskärningar som blev nödvändig i och med den ekonomiska krisen bara skulle omfatta de kommunala skolorna.

Att alliansens politik går ut på att gynna krämarna visste vi ju redan så vem är förvånad!

Bengt Nilsson, sosse sa...

Om man skall ah en sammanhållen kommunal skola så skall den inte kunna slås benen av ett Skolverk som bestämmer över vilka privat afriskolor som skall tränga sig in i kommunen.
Det borde var asjälvklart att kommunen skall ha ettt veto mot privata friskolor.
Och helst ser jag att dessa utsorteringsfabriker som skall ge största möjliga vinst åt sin ägare för alltid försvunne från jordens yta!

Bengt Nilsson, röd gråsosse