fredag 8 januari 2010

Journalistisk valanalys: "SAAB-nedläggning kan slå mot regeringen"

Fullt upptagen med annat missade jag sorgerligt nog de första minutrarna av SVT:s inslag med Mats Knutson och Margit Silberstein i "morgonsoffan". Under den tid jag såg inslaget var det två analyser man hann beröra. SAAB och de sociala medierna.

Helt riktigt pekade MK/MS på att oppositionen mycket väl kan använda ett eventuellt beslut om nedläggning av SAAB som valfråga. Inte för att regeringen Reinfeldt är direkt ansvarig men kopplat till den passivitet som har präglat det politiska ledarskapet i frågan. Jag tror de har helt rätt. Ingångsläget i det som var förra valet stora fråga, som 2010 ses som en lägre prioriterad fråga för (m), är utan tvekan svår. 70.000 fler står utanför arbetsmarknaden om man använder samma beräkningar som borgarna gjorde förra valet. En nedläggning av SAAB får förstås de värsta effekterna mot de som förlorar jobbet. Men också alliansregeringen påverkas och får mycket stora svårigheter att ens närma sig tal om "jobbpolitik".

De
sociala medierna som har diskuterasts flitigt i bloggosfären under veckan, var ett kortare inslag i analysen. Visst kommer de att ha betydelse, menade Mats. Till en del för att det visar att partierna är moderna. Men den stora källan för väljarnas valinformation kommer från "gammelmedia" som kommer att vara det avgörande, enligt honom.

I nyhetssändningen efteråt ser jag att den "nya" explosiva valfråga som slår mot regeringen diskuteras. Pensionärernas situation med de sänkta pensionerna och de klyfta som växer mellan de som jobbar och inte gör det (längre). Det här tar SvD upp i en artikel i näringslivsbilagan där Lena Hennel skriver en analys under rubriken "Politiskt kan priset bli högt". Hon noterar att regeringen nu kan ha "retat upp" en fjärdedel av väljarkåren. Lena citerar bland annat en mätning som presenterats i Riksdag&departement där 56 procent av väljarkåren menar att det ekonomiska gapet mellan de som jobbar och de som inte gör det måste minska. D.v.s. tvärt emot alliansregeringens linje.

Skulle man vara valkampanjledare i allianslägret så skulle nog Knutsons/Silbersteins liksom Lena Hennels i SvD (ej på nätet) ha tyngd planeringsarbetet något.

Fler nybloggade inlägg med valanalyser
- Peter Soilander om bla jobbskatteavdrag och Schlingmanns artikel (egen bloggning här)
- Peter Högberg om jobbskatteavdraget.
- Adventskalendern om Schlingsmanns artikel.
- Krassman med mer "inför valet-analys".


Kolla bloggar via NetRoots och Politometern 
Intressant  Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,