lördag 23 januari 2010

Visst kan både Stockholm och kvinnor i karriären vinna(s)

Ska man vara kritisk så är det på en liten och ganska oväsentlig punkt: "nätverket sq2540sthlm", som idag skriver på DN Debatt, är inte ett namn som direkt sätter sig fast i mina minnesceller. Nu är ju innehållet det viktiga. Där har de aktiva yrkeskvinnorna, med en progressiv syn på samhället och faktiskt också intresse av mode, mycket att bidra med. Politiskt genom att driva frågor med utgångspunkt från unga kvinnors perspektiv där det är självklart att jobb, familj och yrkeskarriär måste gå att förena. Organisatoriskt genom att erbjuda arenor för politiska samtal som väldigt många idag efterfrågar men som partiernas nu ganska ålderstigna strukturer alltför sällan erbjuder. Namnet på facebookgruppen, "Ännu en" är lättare att minnas, även för oss som inte ses som potentiella medlemmar.

I DN-artikeln efterlyser man en ökad idédebatt. Viktiga frihetsbegrepp som "individualism, frihet, oberoende och entreprenörskap" går och måste kombineras med välfärdspolitik och trygghet. Utgångspunkten i värderingar om samhället efterfrågas av stockholmarna. Det blir en avgrunddjup klyfta mot de drömmarna och den allianspolitik som väljarna nu ska döma:
Sedan den moderatledda regeringen fick makten hösten 2006 har inkomstskillnaden mellan könen ökat med 12 800 kronor per år. Av regeringens skattesänkningar går 57 procent till männen, endast 43 procent till oss kvinnor. Den nuvarande regeringens politik skapar alltså varken frihet eller oberoende individer.
De konkreta politiska förslagen är konkreta och går att sätta in i partiets valplattform. 
1). Anpassa trygghetssystemen efter arbetsmarknadens anställningsformer.
2). Bygg ut barnomsorgen och satsa på en bostadsmarknad präglad av verklig valfrihet.
3). Tänk klimatsmart för staden och dess infrastruktur.


Nej, den första punkten är inget stöd för "uppluckrad" LAS om någon nu trodde det. I stället utgår det från brister i dagens välfärdssystem: De nya anställningsformer som finns ser man positivt på.
"Men de kräver samtidigt att föräldraförsäkring, pensionssystem och a-kassa anpassas för att passa dagens rörliga och flexibla arbetsmarknad."
Hyresrätter för att öka valfriheten, förskola som passar yrkesarbetande och en förbättrad kollektivtrafik med enhetstaxa (!) är krav som är viktiga för nätverket. En tanke jag får är att alliansregeringens politik känns väldigt främmande om man ska nå det som målas upp i artikeln. Reinfeldts teori om att det behövs sämre trygghetssystem för att folk ska jobba får sig ett rejält grundskott bara genom

Vi tilltalas inte av de hemmafruideal som alliansens vårdnadsbidrag är ett uttryck för. Vi vill utbilda oss, arbeta och leva på samma villkor som män. Vi, som individer, vill vara oberoende och självständiga.
Mona Sahlin tog i sitt sommartal i Nacka jämställdheten som en röd tråd genom alla samhällsområden. Det och besluten vid jobbkongressen känns som utgångspunkter mer i linje med kraven i artikeln än den "gubbmossiga" politik som nu präglar Sverige i alliansens spår. Oavsett kön på makthavaren. Man får ännu en påminnelse om det när det nu är internt krig i moderaterna om kvotering eller inte till bolagsstyrelser.

Stockholm
är viktigt att vinna för (S) och inte minst Carin Jämtin. De kvinnor i karriären som vill ha goda förutsättningar för det men som tvärt emot Reinfeldts teorier kombinerar det med krav om en god välfärd och trygghet kan genom artikeln upptäcka att ett rödgrönt alternativ för Stockholm också är det bästa för dem.

Och
nog tycker jag att Sq2540sthlm trots krångligt namn punkterar alliansens så kallade "jobblinje" rejält. Det går inte att locka kvinnor som väljare med en konstruerad motsättning mellan viljan till karriär och jobb å ena sidan och ett gemensamt ansvar för att livet kan fungera också när man blir sjuk eller arbetslös. Ska livet och Stockholm fungera också för män och kvinnor i karriären behövs både och..

Fler som bloggar: Roger Berzell, Per Ankersjö
Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,