tisdag 5 januari 2010

Sahlin mot Reinfeldt 20/1 och valårsdebatter från förr...


Valår blir debattmöten mellan partiledare förstås särskilt viktiga. Redan nu i januari möts Sahlin och Reinfeldt vid tre tillfällen: 20 jan i partiledardebatt i riksdagen, den 27 i radions P1 och den 31 i debatt i SvT:s Agenda. Jag hoppas på debatter som visar tydliga skillnader mellan alternativen, de rödgröna och de som nu styr, de borgerligas "allians". Värderingar och färdriktning i politiken men också tydliga besked om de frågor som väljarna kräver svar på. De första debatterna kommer samtidigt  som båda "blocken" jobbar med sin gemensamma politik. Både rödgröna och "alliansen" har arbetsgrupper som återkommer med konkretare besked under våren.

Jag har enbart för "njutningens" skull tittat på protokollet från motsvarande partiledardebatt när en opposition förra gången under ett valår utmanade den då styrande S-regeringen. Kommer frågorna att upprepas nu när ansvaret är det omvända? Det debatten då handlade om, 2006, kommer det att upprepas? Och blir det oppositionen som ställs till svars mer än de som idag har makten och vars politik måste utvärderas i förhållande till löften?

Ja, regeringen under Göran Perssons ledning utlovade några satsningar. Vi sätter sociala reformer före skattesänkningar. De var de äldre, de var tandvård, det var att få bort oljeberoendet och de var de unga. 
Det handlar om deras utbildningssituation. Det handlar om deras bostadssituation. Det handlar om de sociala frågorna. Det handlar om hur de blir bemötta och behandlade på arbetsmarknaden.
Göran Persson fick redan här kritik för det som sedan skulle bli valfiaskots grundorsak enligt många. (en del tror fastighetsskatten..så icke jag) Det talades inget om jobben, enligt oppositionen. Senare fälldes som bekant uttalandet att "jobben inte var en valfråga". Det blev det oavsett att Konjunkturinstitutets pressmeddelanden redan före valet skrek ut "jobben kommer". Och så blev det fram en bit i Reinfeldts mandatperiod.

Under debatten varnade GP för de mastodonta skattesänkningar som skulle gå ut över välfärden och de besparingar som skulle drabba sjuka och arbetslösa. Göran Persson tog fasta på det som borgerliga företrädare hade sagt: att skattenivåerna i Sverige ska ner till EU-nivå, en beräkning så då landade vid 250 miljarder. Där hade oppositionsledaren Reinfeldt besked. Något program i den storleksordning som Göran Persson beskriver finns inte, enligt Reinfeldt.  
Jag skulle gärna se att vi fick en tillväxt driven av ökad sysselsättning som gjorde att vårt skattetryck sjönk. Det är vägen att få ned det svenska skattetrycket. Det finns inga hemliga agendor eller planer för att göra detta med mindre än att sysselsättningen ökar.
Fördelningspolitik skulle det bli också..
Men vi har satt oss före att ta statsfinansiellt ansvar för att finansiera våra skattesänkningar fullt ut, att också omfördela så att skatterna mer kommer låg- och medelinkomsttagare till del
 Och så jobben. Reinfeldt lovade:
Vi kommer att sätta Sverige i arbete. Vi kommer att föra fram förslagen som gör att jobben växer till och som matchar människor som kommer från utanförskap så att de får en chans till att få komma tillbaka. Vi kommer att skapa en tillväxt som bärs av att fler jobba. Vi tror att det är långsiktigt.

Även om jag tror att det både fanns och finns oerhörda sminklager på de borgerligas innersta känsla för "jobbpolitik" så är det förstås bra att det kampen mot arbetslösheten ses som så central i det politiska Sverige. Det finns mindre glädjande delar av debatten, något som jag precis som Kent Persson har hoppats att vi slipper denna valrörelse: Personangreppen och smutskastningen. Att Reinfeldt förra valet använde sig av kombinationen Göran Persson och ordet "makt" är tydligt.
Det finns de som söker makt därför att de så uppenbart blir uppspelta av att ha makt. De är så förtjusta att man ser det på dem bara de kommer in i ett rum. Vår utgångspunkt är att vi ser makten som att begära mandat för att tjäna människor, inte för att härska över dem. Det är viktigt vilket perspektiv man har gentemot makten. 
Och på ett annat ställe:
Det är därför det är så viktigt med maktperspektivet. Börjar man hos människorna i strävan att försöka förbättra för dem eller börjar man i egen förtjusning över tabeller och siffror, berusad av makten för egen del? Det avgör vilken sorts projekt man skapar för sig själv, för sitt parti och för sitt politiska alternativ.
Jag hoppas på en rak debatt med tydliga alternativ men en ärlig sådan som håller personangreppen långt borta. Väljarna har nu knappt "en graviditet" på sig att få sitt viktiga underlag inför sitt beslut om vilken färdriktning de vill att Sverige ska gå. En sak är klar: spännande blir det. Redan den 20 januari drar det igång.


- Kolla bloggar via NetRoots och Politometern 
Intressant?  Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

2 kommentarer:

Efritlei sa...

Hur res resten av de rödgröna partierna på detta med att debatterna förmodligen kommer ställas som Sahlin vs. Reinfeldt. Om man ser på valresultaten vid förra valet så kan man nog anta att moderaterna gynnades av just denna bilden av de 2 starka mot varandra, dvs Göran vs. Fredrik.

Bilden av uppställda personer kontra varandra kan man ju se är intressant för media då det blir lättare för de att rapportera kring, än en nyanserad 6-8 parti rapportering.

Men frågan är hur ser resten av det rödgröna gänget på detta. Har de protesterat eller finner de sig i det.

Britta Sethson sa...

Jag tror att vi förlorade valet delvis eftersom sjukförsäkringssystemet hade kommit till vägs ände. Det var redan då folk som inte fick ut sin sjukförsäkring trots att de var sjuka. På ledarplats i Folkbladet var det skarp kritik i åratal från Lars Boden. Men inget hände och Morgan J ville inte ta i det.

Inte som nu givetvis. Inte så att man skulle piska döende människor att söka arbete. Men det var inte bra.

Ska vi vinna valet och behålla makten mer än en mandatperiod måste vi ha ett reformerat sjuk- rehab- utbildnings- och arbetslöshets försäkringssystem som hänger ihop och man inte faller mellan stolarna. Slå ihop lite myndigheter men se till att fackföreningsrörelsen har sin givna plats i arbetet. De känner arbetsplatserna och ofta sina medlemmars behov.

Det finns förslag på tankesmedjan. Det finns förslag i rådsslagsmaterialen.

Först ser vi till att vinna valet och sen direkt tar vi itu med detta oerhört viktiga.