måndag 21 september 2009

Kunskap om LAS kräver tvångsterapi?

Fackförbundet SSRs företrädare Eva Fagerberg och Ursula Berge tar upp LAS på DNs debattsida. I artikeln går de igenom argumentationen som förs fram från arbetsgivarkretsar och DN:s ledarsida, om att skrota LAS. Myten att LAS hindrar arbetsgivare att säga upp anställda bemöts konkret och handfast med den massarbetslöshet som råder. Samtidigt uttalar man en vilja att diskutera lagen för att brister ska kunna repareras.

Det är bra att arbetsmarknadens parter för samtal. I den mån det går med hög arbetslöshet och borgerlig regering är det en fördel om det sker som jämbördiga parter. Den svenska modellen, så att säga. Politiken har till en mycket stor majoritet sagt sitt. LAS ska vara kvar, med tillägget från (m)-stämman att se över vad som påverkar "rörligheten".

DN-s ledare släpper dock inte kravet. Tidningens teori verkar vara att det stora problemet är att människor inte byter jobb därför att LAS innebär att man på det nya jobbet kommer längst ner på en turordningslista. Därför går man kvar och är missnöjda, lider och (kanske) sölar på det gamla jobbet.

Jag vet inte. Kanske någon kamrat i bloggosfären känner någon som tänkt så. Jag har själv aldrig mött någon som avstår att söka nyttt på på grund av en LAS-lista som dessutom är förhandlingsbar med undantagsregler. Kanske något som gäller på Dagens nyheter? Jag tycker teorin är mycket besynnerlig. Men det är något DN ser som det största problemet.

DN skriver också att
stora arbetsgivare har inget problem med lagen. De små anser sig ha det och kan inte kommenderas till tvångs­terapi för las-fobi.
Så är det. Egentligen inga problem. Men något eller någon har sagt att LAS är problem, så högt och så frekvent att "de små" tror det. Jaja...

Fler bloggar: Edvin Alam,

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

1 kommentar:

Leif Mohlin sa...

Tror din kommentar visar att du har nära erfarenhet av arbete i projektmiljö. Ta SVT som exempel. Genom åren har rader av komptens byggts upp och så efter jämnt ett år så blir man satt i karantän. Orsak? Annars hade ett företag som jobbar i olika projekt av olika slag inte kunnat fortsätta.
Man blir "inlasad". Jag tror benhårt på att man måste kunna öka rörligheten.
Vem slutade på SVT? Ja idag har man dragit ner men så lite som möjigt. Istället har vi ett Public Service bolag där ljudtekniker inte tar ljud utan sköter arkiv, klippare bokar folk osv. Ingen jobbar med som de är utbildade för.... Allt pg en enorm trygghet man med all rätt inte vill lämna.
Det är kontraproduktivt.