lördag 17 september 2011

Moderata Idéer Eller Floskelmarathon Utan Like?

Igår presenterades förslag till nytt idéprogram för moderaterna. I materialet till stämman ingår också ett kommunalt program och en internationell plattform. Partiet är regeringsbärande och har den politiska makten i Sverige. Därför är det av stort intresse att ta del av vilka förändringar som Reinfeldts "gäng" går igenom.

Jag ska vid tillfälle titta igenom handlingarna mer ingående. Men en snabb koll på andra som har läst ger bilden av ett moderat parti som fortsätter öka klyftan mellan  politisk retorik och den egna politiska handlingen. Först hade Reinfeldt behov av att rensa ut alla valförloraråsikter som partiet länge hade burit på. Nu ska makten säkras för längre tid och genomförda reformer tryggas. Därför fortsätter också den retoriska vänstervridningen. Moderaterna lovar "lycka" till alla, välfärdens gemensamma finansiering ska tryggas och arbetet, som ger oss värden, är grunden för detta. Där skriver partiet nu in arbetarrörelsens ord "full sysselsättning".

Redan innan det första jobbskatteavdraget lovade Reinfeldt stänga den moderata "skattesänkarboden". Myntet hade en annan sida i välfärd, sade han. Vi vet alla hur det blev. Stora skattesänkningar med en oacceptabelt skev fördelningsprofil. Partiet verkar inte medge några "klyftor" i programmen men ordet finns i alla fall med.
Bara genom en arbetslinje går det att skapa ett sammanhållet samhälle som bekämpar klyftor.
Moderaternas trovärdighet i miljöfrågor är inte mycket att hurra för. I programmet verkar ändå partiet gardera sig mot hårdare miljökrav och talar om att
"I takt med ökande välstånd blir tillväxten allt grönare".

Därför:

Moderaterna ska alltid vara sin tids bästa miljöparti. Vi ska med kraft verka för en miljöpolitik som går före, både på hemmaplan och internationellt. Bara genom att arbeta för en hållbar tillväxt kan urskogar, regnskogar, korallrev, klimatet och hela den biologiska mångfalden räddas från att gå förlorad i en växande världsbefolknings tillvaratagande av livschanser.


Gissningsvis är inte det här pappret något att komma med för en Reinfeldt som vill bredda sin parlamentariska bas med miljöpartiets hjälp. Och som helhet bedöms nog programförslagen bäst av Aftonbladets ledarsida, Katrine Kielos som tar fasta på att varenda borgerlig ledarsida idag har dömt ut moderaterna som idéfattiga." Dokumentet är ett floskelmaraton på speed:

Mer: SvD, DN,
Bloggar: Röda Berget,

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Fler bloggar om Politik