tisdag 20 september 2011

Budgetdag och vandring över Strömmen

Tre moderata statsråd berättar på DN Debatt om regeringens budgetpropp. Tre moderata statsråd lanserar en budget som man ger titeln "Tid för ansvar". Detta mantra som statsministern upprepade så ofta i regeringsförklaringen. Redan formen och uppställningen av artikeln säger något om den retorik som ska användas. Utöver stats- och finansministern är också arbetsmarknadsministern med som skribent. Och i texten blir regeringens verkliga storsatsning, sänkt moms på krog och för catering, närmast en parantes. De 5,4 miljarderna övertäcks av de mindre satsningarna, kanske därför att regeringen vet att den stora budgetposten inte alls är någon given jobbåtgärd.

Redan i presentationen av budgetens innehåll har de utlovade jobben varierat kraftigt alltmedan erfarenheter från andra länder har lyfts fram som stora osäkerhetsfaktorer. Därför skriver Reinfeldt, Borg och Engström om det med konkreta i jobbåtgärderna. En del av dessa till och med viktiga och bra. Dit hör bland annat ökade resurser till yrkesvux och yrkeshögskola, förstärkningar av jobb- och utvecklingsgarantin som i och för sig borde ersättas av annat. Dit hör också förändringen av sättet att avräkna på försörjningsstöd.

Om de punkterna är riktiga så är ändå det allmänna omdömet att regeringen inte har lyckats med sin viktigaste uppgift, den att minska utanförskapet. Säkert ingen elakhet bakom, bara det faktum att man från sina kärnväljare och starka intressegrupper har helt andra uppdrag. Att sänka skatter. Att öppna upp välfärdssektorn för privata intressen. I det läget har uppdraget om utanförskapet till stor del glömts bort.

Det är alltså budgetdag. Finansministern går "ensam" över det vatten som så symboliskt skiljer regeringsbyggnader och parlamentet. Där på andra sidan härskar man. På den andra sidan, riksdagssidan, kan man inte alltid räkna in de röstande ledamöterna till en majoritet. Det är alltid något en finansminister måste tänka på, hur stolt han än må vara över sitt budgetpaket.


Mer att läsa: DN1, DN2, Ekot1, Ekot2, Ekot3, Ekot4Svd1, Svd2, Svd3, AB,AB2,
Fler som bloggar:  Peter Högberg,

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,