onsdag 14 september 2011

Folkrörelsen socialdemokraterna med både medlemmar och sympatisörer

När Carin Jämtin skriver om socialdemokratins utveckling som folkrörelse på Politikerbloggen får jag mest positiva tankar. Även om jag har hört det mesta tidigare. Åtskilliga gånger. Jag har själv i olika sammanhang fört samtal med partimedlemmar och sympatisörer om hur de ser på medlemskapet och på partiets organisation. Nu startar ändå en ny diskussion som måste leda till praktisk förändringsverkstad i partiet. De två viktiga orden "Gör det" måste få styra.

Socialdemokratin behöver fler medlemmar. Därför behöver vi bli mycket duktigare på att värva. Men vi måste också utveckla medlemsskapets värde.  Få av de nyvärvade stannar kvar om man inte känner att man får ut det man förväntade sig. Och även om partiets undersökningar som jag har sett är tämligen gamla vet vi att medlemmar mest vill kunna påverka politiken. Inte bara träffas och ha "mysigt". Jämtin skriver också om att lära av de som redan har lyckats. Där har vi tidigare brustit, kanske därför att självbilden av stark organisation har gjort oss mindre mottagliga för intryck och erfarenheter utifrån.

En varning dock. Medlemskapet ger partiet intäkter men också den "status" och kraft som blir av att kunna kalla sig och vara "folkrörelse". Jag skulle inte drömma om att plädera för minskat medlemsvärvande. Men ibland har det verkat som om det andra området aldrig får utvecklas. Det som också kan ge framtida medlemmar och förtroendevalda. Väldigt många är intresserade av oss. Väldigt många vill säga sin åsikt och kanske till och med göra en insats för (S) men vill inte heller ta steget in som medlem. De väldigt många människorna har socialdemokratin inte råd att tänka bort! Vårt sätt att jobba måste alltmer inriktas på att samtala med och vara med människor som ännu inte är medlemmar. Detta utan att värdet av medlemskapet minskar utan tvärtom ökar.

Här är de sociala medierna en av flera arenor för vår dialog. Inte allt men en viktig del. När boende i Vistaberg i Huddinge känner oro för en utbyggnad och för trafikproblemen i närområdet ska vi vara där och lyssna, fånga upp, förklara och ta till oss. När Kästaborna är oroliga för ett industriområde i deras skogsområden då finns vi där. När sjukvården är en oerhört viktig fråga för människor då är jag där som S-politiker för att föra dialog. När invånarna i Vårby är förbannade för en nedlagd och behövs fritidsgård, ja då finns vi där och samtal och driver frågan där vi kan. Och vid sidan av nätet, precis som Carin skriver, möter vi människor, inte bara medlemmar, "genom dörrknackning, gårdsfester och utåtriktad verksamhet". Det smarta med att träffa dessa "sympatisörer" och "fans" är att de faktiskt kan ta steget senare och bli medlemmar. (S)mart!

Ett råd: Man må sitta och vänta på initiativ från en partiledning för att socialdemokratin ska utvecklas. Det där är en hållning som kanske handlar om vår kultur och ett gammalt sätt att se på ansvaret, utan att med det säga att valda företrädare i partiets ledning skulle sakna stort ansvar. Men det är på många områden mycket upp till oss själva att visa vägen. Ibland har det inte varit så. Ibland kanske människor har motarbetats i förnyelsearbetet. Men med viss erfarenhet vågar jag säga att det stora hindret är vi själva och ett förhållningssätt att "vänta på legitimitet" för en aktivitet. Så får det inte vara från och med nu. "Gör det":

Delta i diskussionen om utvecklingen av (S) som en ännu starkare folkrörelse.

Fler som skriver: Peter Johansson, Peter Högberg, Mitt i steget,

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant
Läs även andra bloggares åsikter om , ,