måndag 19 september 2011

Forskare bekräftar bilden om allianspartierna som mediers favoriter

Alltså: Jag tänker inte sätta mig på några höga hästar i skryt över "jag hade rätt". Men tyvärr verkar min känsla och delvis bloggade tanke om de stora tidningarnas olika sätt att visa upp de politiska alternativen stämma. Grundfrågan är alltså om medierna har levt upp till pressens etiska regler om att ge en korrekt och allsidig nyhetsförmedling?

Jag höjer knappast på ögonbrynen en millimeter när jag får läsa att det är Expressen och DN som är "värst" på att visa de rödgröna i negativare bilder än vad man har gjort med alliansen. Kritiken mot bristerna i objektivitet finns med en granskning som har gjorts av de fyra stora tidningarna under valrörelsen förra året, och som idag presenteras i SvD. "Framställningen gynnade alliansen" menar forskarna CAMILLA BJÖRK och  CHARLOTTA WADENBRANT.

Två citat:

Resultaten visar också ett mönster. Expressen och Dagens Nyheter är mer gynnsamma mot alliansen och ogynnsamma mot de rödgröna än vad Aftonbladet och Svenska Dagbladet är. I de två senare tidningarna är istället andelen neutrala bilder och texter större. Tendensen bli allt tydligare ju närmare valdagen kommer.


Vi menar att tidningarna kunde ha gjort ett bättre jobb, eftersom resultaten pekar på tydliga tendenser både vad gäller brister i objektivitet och balans innehållsmässigt.

I slutsatserna ligger också att just Mona Sahlin drabbades av den skeva beskrivningen i medierna, inte minst i Expressen. Man får verkligen hoppas att dagens granskning blir genomdiskuterad i pressklubbar och på redaktioner men även i en bredare krets i samhället. Det som förr kallades "tredje statsmakten" har just makt att påverka till och med valresultat.

Mer: Bilder av valet,

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,