söndag 18 september 2011

Socialdemokratisk utveckling på nätet

Som ett bidrag till den socialdemokratiska organisationsöversynen har jag funderat på hur det ser ut på nätet. Folkrörelsen, alltså. Sedan länge är det ett positivt faktum att S-bloggarna i nätverket Netroots inte bara är många och aktiva. Netroots har under de senaste åren fått ett viktigt utrymme i debatten såväl intern som utåtriktat. "Pärlor" i dessa framgångar är insatser i "bloggbävningar" som den om sjukförsäkringen, den öppna kriskommissionen efter valförlusten och så en rad andra viktiga blogginlägg som har citerats i "de stora medierna" Sedan lång tid är också partiets olika led på nätet med en hemsida. Av olika kvaliteter och uppdateringsgrad men ändå. Och på många S-hemsidor finns också kopplingen till exempelvis bloggar. En del finns på Flickr, Bambuser, de testar videoinspelningar på Youtube och det finns kanske fler mer formella sosse-konton på Twitter än partiets nationella?

Jag tror ändå att mycket kan förstärkas. Efter att ha gjort en mycket snabb titt på det stora sociala mediet, Facebook, tycker jag mig få belägg för utvecklingsbehovet. Partiets centrala Facebook-grupp har 21.444 "Gillare". Visst, det krävs 15 gånger så många "gillare" om Sveriges i valet största parti ska ha lika många "fans" som "Hallonlakritsskalle", den lilla godisbiten med 328.373 "gillare".

En del går att göra åt profilen, precis som när partiet har gjort nya logotyper tidigare. Socialdemokrater har ibland på lokal nivå en glädje i att hitta på lite egna logotyper. Kul kanske, men frågan är vad det gör åt den gemensamma bild man kanske borde sätta. Det går att förbättra en del sidors aktualitet. I en av Sveriges största kommuner har arbetarekommunens ena grupp på facebook uppdaterats i april, den andra (!) i maj.
Det varierar också  i öppenhet. Och paradoxalt nog verkar det finnas en större grad av slutenhet på basplanet än hos partiet centralt och dess partidistrikt. S-förening X har 6 medlemmar med sluten grupp. Likaså S-förening Y med sju medlemmar. Varför?

Mest slående och mest att fundera på, även på den nationella, är nog den låga graden av diskussioner och inlägg från så kallat "vanliga väljare". Det verkar inte vara så vanligt att man på Facebook ställer krav, för fram synpunkter och kommer med reaktioner om partiets politik. Om det nu inte vore för att detta kanske görs på annan plats??

Sociademokraternas ledare i Nynäshamn, Anna Ljungdell, skapade gruppen mot den nedläggningshotade geriatriken med i dag över 1000 medlemmar och en aktiv debatt. Och annan debatt och opinionsbildning pågår för fullt på Facebook. 1078 personer vill rädda kvar polishuset i Borlänge, 1667 vill att pendeltåget går i tid, 74 inlägg har skrivits om (S) organisationsutredning och 98 vill öppna Solhagagården i Vårby igen.

Trots det positiva känns det ändå som socialdemokratin måste utveckla sin nätnärvaro. De stora företagen (och små) har ett ständigt flöde av krav och reaktioner från konsumenterna. Det borde inte alls vara omöjligt att i sin viktiga kanal gentemot väljarna som sociala medier och Facebook är eller kan vara, ha ett utvecklat "konsumenterbjudande" som lockar fler. Där är öppenhet en nyckel. Att enbart ha en facebook-konto för "styrelsen" eller administratörens inlägg håller inte. Att ha slutna grupper för den som verkligen behöver synas förefaller det låsta fel prioriterat. Det som är sociala mediers själ, att alla kan bidra och tillföra "material" och den dialog som uppstår, borde vara grunden i ett partis närvaro på nätet. Också på Facebook.

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,