tisdag 6 september 2011

Håkan Juholt tar in Göran Persson i ny regering?

Bilden från Håkan Juholts "Pingvintal".

"Det finns inget samband mellan att vara tråkig och kompetent"
Vi fick se en ärlig och varm Juholt, i alla fall enligt min kanske subjektiva bedömning. Första programmet av Karin Hübinetts serie i SvT där S-ledaren fanns med som första gäst. En del av frågebatteriet handlade inte utan anledning om "Juholt bakom komikermasken" och varför han de senaste talen har tonat ner skämten. "Ansvar är inte att vara lustig jämt. Det passar inte att vara alltför lättsam i krisen.  Det kommer tillbaka.

Som ofta blir programtiden alltför kort. Mycket ska klaras av på väldigt begränsad tid. Svenska folket ska inte bara få mer "känsla" för den socialdemokratiska partiledarens person utan också besked i sakfrågor. Mest uppmärksammat blir säkert skattefrågorna från Karin Hübinette där hon på ett knepigt sätt ställde frågor om inte stödet fanns för mer välfärd och därmed för lite skattehöjningar? Juholt hade fokus på att använda skattepengarna mer effektivt. Som exempel nämnde han de skattepengar som nu hamnar i privata företag inom välfärdsområdet.

Under dagen har jag bloggat om den obefintliga bostadspolitiken och om det enda förslag, nu av remissinstanserna utdömda, förslaget att ge störra avdrag på skatten för den som hyr ut en del av en bostad. Juholt ställde kontrasten: "Skattepengar för att bygga nytt eller för att hyra ut gammalt".

Karin försökte med skattehöjarfrågorna även när det gällde det kloka i att utrota barnfattigdomen genom höja skatten. Fakta är som bekant, allt enligt Rädda Barnens rapport, att de 15 miljarder som det skulle kosta motsvarar ett femte jobbskatteavdrag. Här påminde Juholt om det till synes självklara att "det finns ett samband mellan vad vi sätter in i det gemensamma och vad vi får ut". Det sambandet kan man väl ifrågasätta om nuvarande regering arbetar med utgångspunkt ifrån. Juholt återkom här också till den oerhört viktiga fråga som fanns med redan i kongresstalet. I tider där många talar om att det är viktigt att kunna jobba även efter pensionsåldern så kan och får vi inte glömma att många verksamma på dagens arbetsmarknad inte ens orkar till 65. "Bygg bort de farliga arbetsplatserna" var Juholts recept. 

Spekulativt i slutet av intervjun: Kommer Juholt att, som Reinfeldt, gjorde med Carl Bildt, ta in Göran Persson i regeringen? Det, var enligt min bedömning, spekulationer.Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,