onsdag 7 september 2011

Klokt av (S) att stärka fackliga kontakter

Egentligen borde väl en tidning som Svenska Dagbladet skriva mycker mer om allianspartiernas samarbete med Svenskt Näringsliv. Det, för att kalla det det, "direktörs-politiska" samarbete som de facto finns och alltid har funnits. Det är sällan man skriver om det på min favoritledarsida. I stället har ledaren idag en text mot socialdemokratins samarbete med facken, idag mot de tankar som finns på att fördjupa detsamma med tjänstemannafacken. LO och socialdemokratin är av historiska och värderingsmässiga skäl en speciell relation. Men att det skulle vara fel att lyssna mer på stora fackliga rörelser som TCO och Saco är en märklig slutsats. Och jag vågar gissa att det inte görs av någon i tron att tjänstemannafacken ska förändra sin syn på samarbetet och kunna knya de intimare band som LO har och har haft. Det handlar om dialog.

Jag minns Fredrik Reinfeldts första trevande steg som moderatledare. Ett av de första utspelen kom i LO-tidningen. Skälet var att försöka förankra sig långt in i (S)-leden och stärka partiet. Den förda politiken gick förvisso helt emot de intressen som LOs medlemmar har. Sämre villkor på arbetsmarknaden och försämringar i a-kassa och sjukförsäkring genomfördes, trots de "öron" Reinfeldt lade mot fackföreningsrälsen.

Jag är övertygad om att socialdemokratin bättre kommer att ta tillvara de åsikter som förs fram av fackföreningsrörelsen också på tjänstemannasidan. Politiker ska inte stänga in sig, grotta ner sig och gömma sig bakom egna testuggerier. Politiska rörelser måste alltid bottna i det samhälle de verkar i och där är fackföreningar oerhört viktiga i Sverige. Låt oss gå vidare och utveckla detta även om Svenska Dagbladet surar.

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,