tisdag 23 mars 2010

Centerparti med ryktesbaserade sjukvårdsförslag?

För en tid sen föreslog de rödgröna att vårdval Stockholm utvecklas till ett Hälsoval Stockholm. Utöver att ställa om till en vård som är mer förebyggande handlar det om att ordna till de tokigheter som vårdvalet innebar. Inte valfriheten. Men att områden där människor är sjukare får mindre resurser är en tokighet. Att vården pressas till allt kortare besök en annan. Det totala fokus på "husläkare" en tredje. Den fria etableringsrätten som gör att det är omöjligt att använda landstingets pengar / skattepengar utifrån patientbehov. I stället styr vårdgivarens önskan att få verka på en viss adress, oavsett behovet i området.

Ser att Centerpartiet nu gör ett eget utspel och splittrar den borgerliga landstingsalliansen. Något om kvalitetsmått. Något om distriktssköterskor. Och så ett klokt men märkligt motiverat förslag. Det handlar om hur den press som vårdcentralerna har fått ekonomiskt där en lösning har blivit att korta besöken och be patienten komma tillbaks för att prata om en annan diagnos. Centern och alliansen har tidigare förnekat de negativa effekterna. Men nu skriver (C):
 I debatten om vårdvalet florerar uppgiften att läkarna eftersträvar många korta besök hellre än att undersöka två hälsoproblem vid samma besök. Utvärderingar som har gjorts har inte kunnat visa någon sådan utveckling. Men vårdgivare som på detta sätt vill skumma grädden i ersättningssystemet kan faktiskt premieras genom nuvarande modell. Centerpartiet vill därför ge en rättighet för patienter till ett femton minuter långt besök.
Det är alltså inte några utvärderingar som gör att Centern backar. Det är inte heller den kritik som vi i oppositionen talade om redan när vårdvalet sjösattes. Det inte heller de erfarenheter och varningar som personalen har berättat om för länge sen som orsakar omvändningen. Det är "uppgifter som florerar" som får Centern att tänka till.

Det må vara hur det vill med centerns egen insikt, bara skevheterna rättas till. Men att i politiken arbeta med "ryktespolitik" inger inte trovärdighet. Snarare inser centern att stockholmsväljarna blir ganska förbannade av att bli utskyfflade från vårdcentralen innan man känner att besöket är klart, allt för att ekonomin på vårdcentralen ska gå ihop. Här känns det rödgröna Hälsovalet som ett utmärkt alternativ.

Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

3 kommentarer:

Anonym sa...

Hm, det var illa, att man ska gå till vårdc två gånger för att få berätta om sina problem är ju inte rätt. Hos oss, så kan patienterna beställa en "öppen mottagningstid" på cirka 15 min och komma samma dag(på förmiddagarna)och då är de medvetna om att det bara är ett "akutbesök". Sedan kan man beställa tid hos den läkare man brukar gå hos(tidsbokade längre tider) som är för återbesök, utredningar, remisspatienter, kontrollfall och sådant och de tiderna är på eftermiddagarna. De beställer man genom att ringa sin husläkare, (eller meddela i web-mailen till vårdc). En sådan tid kan man inte få samma dag dock, utan det är lite framförhållning, men då finns det två chanser som man kan välja själv/gt

Anonym sa...

Måste förståss tillägga att ovanstående arbetssätt inte är grundat på besöksbaserad budget, utan befolkningsbaserad budget med heltäckande områdesansvar, även för hemsjukvård. /gt

Gustav Andersson sa...

Hej Peter,

Det handlar ingalunda om ryktespolitik utan om att det finns en lucka i dagens ersättningssystem som kan medföra att vårdmottagningar gör fel. Även om det sannolikt är ganska ovanligt idag så finns en risk för att ett sådant beteende sprider sig om det är ekonomiskt fördelaktigt. Därför har vi förslaget om rätten att att ta upp mer än ett hälsoproblem om tid finns inom en kvart.

Att förslagen i övrigt är kortfattade beror på att DN inte hade möjlighet att ta in en längre artikel. Bakom var och en av våra punkter finns en fyllig analys som jag och Centerpartiet kommer att återkomma till under tiden fram till valet.

Men Peter, vad säger du, är du beredd att ta en seriös diskussion kring vårdvalets utformning på grundval av att vi behåller den fria etableringsrätten som så effektivt eliminerat väntetiderna till vårdcentralerna?