måndag 15 mars 2010

Partiernas medlemstapp ett demokratiskt dilemmaJag vet inte om den intervjuade statsvetaren i morgonens Rapport hade några mer djupgående förslag till hur medlemsförlusterna för partierna (utom Mp) ska kunna bromsas. Däremot är diskussionen förstås oerhört viktig. Eller? En del ifrågasätter säkert de drömmer som vi aktiva alltid har om "fler medlemmar". Men visst har det betydelse för hur demokratin fungerar och hur den är förankrad. Den representativa demokratin i Sverige utgår från partierna och deras roll som "demokratins bas".

Rapport visar att de flesta partierna har tappat runt en tredjedel av medlemmarna. Lite olika definítion men ändå är trenderna både tydliga och viktiga. Samtidigt borde rimligen miljöpartiets ökning visa att det faktiskt går att bli större. Basen finns också: svenskarna är politiskt intresserade. Många (1 av 5) kan tänka sig ett politiskt uppdrag. Kunskaperna är breda. Trots problem på vissa håll har vi ett högt valdeltagande. Förtroendet för demokratins institutioner finns där. Så var är bristerna?

Till en del handlar det om ett behov av förändrat arbetssätt och förändrade, modernare strukturer i partierna som inte "blir av." Medlemmar som faktiskt går med möts inte alltid av de "erbjudanden" om påverkansmöjligheter och skolning som man förväntat sig. De så kallade tidsproblemet (dvs det som är färre medlemmar i partierna trots mer fritid än under partiernas glansperioder) klarar man inte av att hantera trots att ny teknik borde vara till stor hjälp. Om inte partierna möter behovet jag har som enskild att kunna delta så söker jag mig andra vägar att påverka. Medlemstappet är ett problem för demokratin och förstås för partierna. Men väljarna sänder en hel del signaler om en vilja att vara engagerade, bry sig, ta ansvar och ta någon form av "demokratiskt ansvar". Bollen ligger i mångt och mycket hos partierna.


Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant?  Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

11 kommentarer:

Britta Sethson sa...

jag tror att efter valvinst i höst... som jag verkligen ska jobba för...

....så måste vi inbjuda till ordentliga och öppna diskussioner om hur vi ska lösa finansieringen och organisationen av välfärden. Det gäller skola vård och omsorg i första hand men också infrastrukturen i samhället. På så vis får man in nya människor i diskussionen. och eventuellt nya medlemmar i partierna.

Här ska vi samla alla rödgröna sympatisörer oavsett medlemskap eller inte. Det ska vara traditionell Folkbildning i en ny folkrörelse!

Det är inget som kommer att gå automatiskt. Det krävs att vi gamlingar tar itu med detta och bjuder in folk

Björn Fridén sa...

SAP växer också

Björn Fridén sa...

har vuxit de senaste två åren i alla fall, så den sjunkande trenden är förhoppningsvis bruten

David sa...

Britta:

Det går naturligtvis inte automatiskt, men jag har en känsla av att det kan vara lättare än ni tror. Internet har ju möjliggjort en tvåvägskommunikation utan dess like i historien.

Alliansen verkar inte vara så glad över denna möjlighet. Och det rödgröna blocket har inte riktigt hunnit ta till sig det. Men till skillnad till alliansen tror jag att de rödgröna faktiskt kan ta till sig det om de bara öppnar sig lite för hur kraftfullt internet kan vara som medium för att dela med sig av information. (Som ren propagandaplattform är internet dock tämligen meningslöst, då de flesta som hänger här regelbundet av sin natur vänder sig bort när informationsutbyte och konstruktiv dialog börjar ändra form till ensidig propaganda.)

Politiken behöver lära sig från Open source-konceptet. Open source är programvara med öppen källkod, det fungerar som så att någon skriver ett program, lägger ut det på nätet under open source licens, och sen kommer andra intresserade och laddar ner koden till programmet och förbättrar den. Det finns ingen orsak att ni inte skulle kunna göra på samma sätt med era handlingsplaner för hur Sverige styrs.

Några S-bloggar har förstått konceptet halvvägs. De frågar "hur tycker du att vi ska göra det här?". Men att skriva ett open source program går inte till så att man frågar "Hur skulle ni skriva koden till det här programmet?" Man skriver ett färdigt program som folk sedan kan modifiera och förbättra. Istället för att fråga "hur tycker du vi ska göra det här" så vill jag att ni lägger upp era handlingsplaner i sin helhet, med referenser och allt, och sen frågar så här: "Det här är vårt handlingsförslag, hjälp oss hitta brister i tillvägagångssättet och hitta lösningar till dem."

Det är så open source fungerar, ett kollektivt samarbete som ger väldigt stabila resultat.

Lars-Erick Forsgren sa...

DAvid, instämmer delvis. I vart fall måste partierna inse att folk numera vill delta på vettiga villkor om de ska vara med. Inte bara vara valarbetare o mottagare av propaganda.

Lösning, diskussion, nya komm-vägar med 2-vägskommunikation, inflytande/påverkan - och personval på riktigt!

Noterar att s idag har färre medlemmar än vad fp hade på 50-talet!
Och mp som har runt 10 000 medl nu, är inte större än vad fpu var på 60-talet...

Lars-Erick Forsgren sa...

Har en utförligare kommentar på min blogg också.

http://lars-ericksblogg.blogspot.com/2010/03/vad-representerar-partierna.html

Anonym sa...

Medlemstappet har ju stadigt gått nedåt sedan "glansdagarna". Å andra sidan kanske det som sagt är på väg att brytas nu? Gick själv med i SAP nu efter nyår och fick då veta att man äntligen fått en ökning av medlemstalet och att de nya medlemmarna uttryckt en oro för nedrustningarna i samhället orsakade av alliansen. Som medlem och barnfamilj, kan det vara bra att det finns någon aktivitet där hela familjen kan var med, där man kan fika eller äta lunch i någon trevlig miljö tillsammans, samtidigt som man "diskuterar politik" och annat. Jag tycker faktiskt att det börjar gå lite åt det hållet också, vilket är positivt. /gt

Peter Andersson sa...

tack för värdefulla synpunkter. Man ska minnas att negativa bilder och "fall" i partiernas styrka går från en väldigt stark nivå internationellt sett. Tror också att trenden om ökat intresse och fler medlemmar håller i sig som det brukar under valår. Med tanke på tydliga skillnader kanske förutsättningarna blir ännu bättre.

Medlemskapet är en sak. Men oavsett hur bra partierna utvecklar sig kommer några att sympatisera med partiet men inte vilja ta steget att bli medlem. Det måste finnas en välkomnande attityd också till de "supportrarna".

David: ditt "open source"-koncept är en god tanke. Jag tror faktiskt att många partier tillämpar det delvis redan idag utan att använda begreppet. Sen handlar det ju inte i grunden om att få ihop bra texter utan bakom varje ord ligger (förhoppningsvis) något som kräver skarp politik och genomförande om man vinner ett val. Ska man klara verkstaden måste man kunna betala kalaset. Det kräver alltid avvägningar, att ett kommer före ett annat...så oavsett det öppna, kommer inte de demokratiska prövningarna att kunna strykas.

Gt: härligt att du är medlem och hoppas att du får fram förslagen till aktiviteter där du bor.

/pa

Anonym sa...

Tack ska du ha Peter. Jag ska framföra synpunkterna på familjeaktiviteter till vårt lokala distrikt + kvinnoklubben.
/gt

David sa...

Alltså, "mitt" open source koncept är ju väl beprövat och har funnits sedan innan jag visste vad Internet var, jag blev först bekant med Internet kring 1995.

Piratpartiet utövar dessutom detta sätt att arbeta i praktiken i sitt arbete i Bryssel. Läs Amelia (Tierdez) Andersdotters inlägg på Stenskott http://stenskott.wordpress.com/ och Christian Engströms http://christianengstrom.wordpress.com/ blogg.

Varför är Piratpartiet det enda parti jag idag har förtroende för? Låt mig säga såhär, det beror definitivt inte på namnet...

David sa...

Fast vänta ett tag, du sa; "Sen handlar det ju inte i grunden om att få ihop bra texter utan bakom varje ord ligger (förhoppningsvis) något som kräver skarp politik och genomförande om man vinner ett val"

Jag använde ordet handlingsplan, inte "text". Jag syftar absolut inte på att vi skulle hjälpa er utforma er propaganda. Det har åtminstone jag inget intresse av. Jag menar att ni borde utnyttja internetsvärmen till att slipa faktiska handlingsplaner till faktiska åtgärder som ni sedan faktiskt följer.

Många upprepningar av faktiskt, men det behövdes i det här fallet.