måndag 15 mars 2010

Efter Agenda: fel att fel blir större än rätt när medier berättarNågon uttryckte saken: det är inte mycket till nation vi lever i om RUT-avdraget blir valfråga. Det är kanske inte ett dugg märkligt att de borgerliga partierna driver frågan med sån frenesi. Här är skatteavdrag något "gratis", något som aldrig någonsin behöver prövas mot något annat. De två perspektiven av RUT-avdraget som de borgerliga lyfter fram har nu ifrågasatts ganska rejält. Det ger betydligt färre jobb än Almega och andra hävdat. Det utnyttjas också av betydligt fler "välbärgade" hushåll än vad Almega och andra har sagt. "inte en siffra rätt", blir möjligen sammanfattningen.

Tyvärr har medierna en tendens att ge betydligt mindre utrymme till korrigeringarna av felaktigheter än till felen i sig. De djupanalyser som SCB nu har gjort av användarna av RUT-avdraget lär säkert inte spridas lika brett som de första, felaktigheterna. Det är betydligt färre av hushållen med lägre inkomster som använder de hushållsnära tjänsterna än vad som har hävdats. I gårdagens Agenda debatteras saken av Vanja Lundby-Wedin och Jan Björklund. Den första menade att saker måste prövas mot varandra. Jobb i välfärdssektorn och stöd och hjälp efter behov menade VLW var viktigare. Jan Björklund försökte envetet hävda jobblinjen utan att kunna reda ut varför just en del av tjänstesektorn ska stimuleras skattevägen. Björklund hade förstås inget att invända mot att "reformen" inte alls används av bredare grupper än vad som är fallet.

Positivt att vissa medier ändå erkänner överdrifter tidigare. Synd att den så kallat breda allmänheten möjligen kommer att missa "rätt" och leva i tron att "fel" är "rätt". Det är i högsta grad fel.  

Fler bloggar:
- Eva-Lena Jansson om det patetiska i politiken...
- Stefan Wikén nämner frågan.
- Peter Högberg gör som jag och skriver om RUT..trots att annat borde debatteras....
- Roger Jönsson om "en annan verklighet"
- Helenes blogg om att 107 ensamföräldrar gjort RUT-avdrag för städning...och ett tidigare inlägg.
- Krassman om moderatsjukan..

Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,