tisdag 16 mars 2010

Valfrihet i skolan - för alla

Carin Jämtin skriver i dag på DN debatt om de krav som en ny S-ledning i stadshuset kommer att ställa på de fristående skolorna om man vinner valet. Ett handslag med de fristående med tre krav:
1). Gemensamt intagningssystem för alla stadens skolor för att säkra rättssäkerhet och lika behandling av alla elever.
2). En gemensam uppförandekod, seriösa friskolor diskriminerar inte barn med särskilda behov varken direkt eller indirekt.
3). Förstärkta medel till särskilt skolstöd och ett centralt anslag för tillgänglighetsskapande åtgärder för så väl kommunala som fristående skolor.
Det är en välkommen tydlighet i en debatt som tidigare har fokuserat på valfrihetens vara eller inte vara. Samtidigt får man nästan intrycket att begrepp som "likvärdig" skola eller "jämlik skola" har försvunnit ur den svenska skoldebattens vokabulär. När huvudmannaskapet har stått i fokus, på senare tid som ett självändamål med färre kommunala och fler fristående skolor, har viktiga värderingar tappats bort av de som leder debatten. Men som Carin Jämtin nu visar går det att kombinera valfrihet med krav på kvalitet och krav på alla elevers rätt. Om man vill..

Bilden: min egen gamla skola i Strängnäs: Paulinska (högstadiet)

- Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

2 kommentarer:

B-O Gavne, Vasteras sa...

TROVÄRDIGHET, OCKSÅ!! Och kan man lita på denna sossen Carin Jämtin, som struntar i överenskommelser, som sätter stövelklack på lagd lag. Ni vet som vi svenska folk har kommit överens om, lagtecknat, att våra lokala politiska samhällen ...alltså våra kommuner Sverige runt, benämns just KOMMUN. I förhållandet att ju våra kommuner innefattar, både stadsboende människor och landsbygdsboende. Och med att man ju inte kan benämna landsbygd för stad. –Och med att benämna kommunen för stad, utesluter man ju de invånarna som bor på landsbygden.

Som Carin Jämtin benämner Stockholms STAD. Att vi med denna så kallade kommunreformen 1969 vill ytterligare hävda demokratin att alla människor är lika värda.
Och visst finns också städerna, med deras gator, höga hus och dålig luft, där kommunen är samhällsgemenskapen av invånarna i kommunområdet.

Anonym sa...

Carin Jämtin vill lösa ”orättvisan” genom att låta kommunen ta över friskolornas antagningskö. Att låta friskolornas största konkurrent sköta kön ökar knappast antagningssystemets trovärdighet, speciellt inte inom de kommuner som redan idag överutnyttjar sitt antagningsveto för att styra antagningen till friskolorna.