lördag 20 mars 2010

De borgerligas tal om jämlik vård inte trovärdigt

Även moderata strateger har god kännedom om vad väljarna tycker är viktigt. Även moderata sjukvårdspolitiker och partiledning vet att i trovärdighet (i väljarnas ögon) sopar socialdemokratin banan ordentligt med moderaterna och de andra borgerliga. Just  därför fortsätter Filippa Reinfeldt och (m):s ledning att göra samma försök på sjukvårdsområdet som de 2006 gjorde om jobben: Att låta som "goda socialdemokrater" för att öka förtroendekapitalet.

Jag tror inte att det kommer att lyckas. Filippa Reinfeldt fräckhet att glömma det landsting där hon själv regerar och i stället prata jämlik vård med nationellt perspektiv håller inte. Bedömningen verkar vara att väljarna inte ska uppfatta hur snett Filippa Reinfeldt själv fördelar vårdens resurser i sitt eget landsting. Där områden med högre sjuklighet får sämre resurser. Där områden med redan gott utbud och en allmänt sätt friskare befolkning har fått ett bättre utbud. Att då tala om jämlik vård genomskådas ganska snabbt av väljarna.

Samtidigt som retoriken ekar tomt jämfört med den politik man för finns det fler vårdområden som ytterligare försvagar den borgerliga alliansen. Man har inte gett besked om hur resurserna till sjukvården kommer att se ut de närmaste åren. Man har inte gett besked om hur det blir med skatterna, de skatter som sänktes utan att man egentligen hade råd med det om man hade sett till behoven i sjukvården. Man har inte några svar om ju hälsoklyftorna ska minskas. Och inte minst: de sjukvårdsköer man lovade att ta bort har i stället blivit förlängda.

Jag har tidigare skrivit om valet 2010 som ett viktigt "vårdval". Det är en fråga som i förhållande till närmast löjliga personmätningar är oerhört viktig när väljarna bestämmer sig. De rödgrönas alternativ till hälsoval handlar om mer förebyggande, om att inte bara prata om jämlik vård utan också tillämpa de kloka tankarna i praktiken. Om detta har borgerligheten inget att säga, ett halvt år före valdagen. 

Ps: bidra med synpunkter på vårdpolitiken genom Facebook-gruppen "Vårddialogen". Ska återupplivas nu fram till valdagen...

Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,