måndag 15 mars 2010

Utanförskapet ökar tyvärr

I veckans Riksdag & departement (papperstidningen - ännu ej på nätet) finns en trist artikel med rubriken:
"Utanförskapet uppåt trots färre sjukskrivna". I artikeln påminns läsaren att "E
tt minskat utanförskap var alliansens huvudbudskap i valrörelsen 2006".

Resultatet: Ja, DN har tidigare berättat om jobblöftesbrottet. Om utanförskapet berättar R&D att ökningen har fortsatt uppåt och motsvarade i januari 890.000 personer. En ökning med 49.000 personer på ett år. Den som mot den bakgrunden synar regeringens insatser måste helt enkelt bli orolig. Ett totalt fokus på att sänkta skatter ska ordna allt, senast uttryckt i en debatt om RUT, ett avdrags för hushållsnära tjänster, som gett få nya jobb, kostar mycket och används av de som rimligen borde kunna pröjsa själva. Utanförskaps-fail, Reinfeldt.!

- Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,