tisdag 30 mars 2010

Vägar, järnvägar, förbifarter och politik

Det ska onekligen bli intressant att se kommentarer och analyser om dagens utspel av regeringen om infrastruktursatsningar. Det är stora ord och stort självberöm. Inte minst på centerpartisterna som ofta, som Maud, låter som om världsaltet skapades med centerpartiets tillkomst. Så också idag. Frågan är om det verkligen är så. I Aktuellt visades att det är samma siffror som återkommer. Ja, reportern stod till och med vid ett av de angivna projekten i Stockholm som är under full byggnad och som få ingå i denna regeringens "framtidssatsning. Just det objektet tänkte väl Reinfeldt skrota direkt vid sitt tillträde som statsminister. Nu duger det att skryta med Citybanan.

Jag vill minnas att underlagen från Stockholmsförhandlingen visade på behov av drygt 40 miljarder i kollektivtrafiksatsningar, bara i Stockholmsregionen. I förslaget idag ligger, om jag minns rätt, samma belopp som redan då var tänkt för hela Stockholm. Av investeringsanslagen går 33 miljarder till länen där Stockholms andel är 9,7 miljarder. Stockholm får förstås del av stora satsningar från den nationella planen, som Förbifart Stockholm, Citybanan, Mälarbanan och Norra Länken. Men halva finansieringen för dessa objekt tas såväl från länsanslaget och av s.k "medfinansiering". Krasst kan det innebära att kommunen får pynta upp pengar till spår och vägar som borde vara och har varit ett ansvar för hela Sverige (staten). Men visst är satsningar bra, även om det finns en envishet utan nåde hos borgarna att ha en tyngd på väger och inte på kollektivtrafiksatsningar.

Av Stockholmssatsningarna är den viktigaste och dyraste förstås Förbifarten. Självklart använder sig borgarna av detta för att spela på olika uppfattningar om värdet av vägen, något som bara den mest sömnige debattör kan ha missat. Oaktat detta lär det finnas en ganska bastant majoritet. Om, jag säger om - inte att, den mätning som gjordes av Mp-väljarna stöd till Förbifart Stockholm, (varannan miljöpartist) ökar förstås enigheten. Det kanske inte var huvudskälet till att Peter Eriksson ikväll valde att inte ställa några ultimativa krav i Aktuellt. En signal, möjligen, om att konstruktiva samtal pågår inom de rödgröna lägret. 

Frågan är väl å andra sidan vad konstruktiviteten kommer att handla om. En eller annan gatstump kanske kan dras en eller annan väg, men i stort är ju valet att "bygga vägen" eller "inte bygga vägen". Till detta ämne lär jag återkomma.

Jag ser del två av HBT-sossens inlägg om Förbifarten. Hon citerar bl.a. Nisha Besara som skriver något viktigt: (och jag snor) Citatet innebär inte att jag är lika kritisk (tvärtom) mot Förbifarten som NB men läsvärt ändå:
Just det här borde Socialdemokraterna försöka göra politik av. I stället går de med på sveket mot huvudstadens invånare och den märkliga prioriteringen av en motorväg när andra infrastruktursatsningar pockar på uppmärksamheten.

En sådan är Spårväg Syd, en tvärförbindelse i de södra delarna av Stockholms län för att binda ihop de förorter som i dag hålls ihop av bilvägar. Här bor och arbetar människor, här behövs verkligen kollektivtrafik. I stället har Spårväg Syd skjutits upp och lagts på is till förmån för andra, mindre akuta satsningar, exempelvis den så kallade NK-expressen, en pittoreks spårvagnslinje rakt genom innerstaden. Med Förbifart Stockholm minskar tyvärr chanserna ytterligare till verkliga och viktiga satsningar på miljövänliga transporter.
Många har bloggat, och på vissa håll i relation till annat rena "FRA-bloggningen" med hyllningstexter...
- Rasmus Lenefors om ett flippat fokus..
- Roger Jönsson om något som kunde vara värre.
- Robert Noord om en välbehövlig vägstump...
- Peter Soilander med tro på en enig allians...
- Ulrika Falk om en regering som sätter mål den aldrig kommer att uppnå..
- Papper från regeringen om infrastrukturplanerna.
- Andersson på Kungsholmen med pik till Mp.
- Emil Högberg skriver också positivt.
- Kristina Palmgren skriver om paketets effekter på Sveriges ba...andra sida
- Ankersjö är helt exalterad av en ny, och som han menar, grön motorväg.
Peter Karlberg om Carin Jämtins utspel
- Carin Jämtin om noll intresse från borgarna att utveckla kollektivtrafiken.

Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

1 kommentar:

Sara sa...

Hagalundssossen har fått kalla fötter och tagit bort sitt inlägg om förbifarten...