måndag 4 januari 2010

Timbro, moderaterna och byråkratin - finns gemensamma idéer?

Jag läser så här nyhemkommen från semestern en del mail och ser att Per Schlingmann skickade ett nyhetsbrev på nyårsafton. Jag läser det och stannar till vid ett ställe: 
Det handlar om att skapa bättre tillgänglighet, högre kvalitet och minska byråkratin. Diskussionen ska inte handla om privat eller offentlig regi
Man får säkert anledning att bloggar mer om det sistnämnda vid ett annat tillfälle. Men man måste förutsätta att ledande moderater nu kommer att se egenregi som en vikigt och naturligt del. Ska verksamhet konkurrensutstättas kommer förstås, om inte huvudmannaskapet i sig är viktigt, att få vara med och konkurrera? Så är det inte alltid idag, mitt eget landsting är ett exempel. Vad säger alliansbloggarna?

Det jag nu har i tankarna är alltså Per Schlingmann och "byråkratin". Förr hörde man ofta moderata företrädare som skulle skära ner på byråkrati för att kunna skapa ihop pengar till sänkta skatter. Mycket av det ofta bristfälliga resonemanget försvann i "förnyelsen". Skälet gissar jag var att moderater precis som många av oss andra vet att, visst ska onödig byråkrati bantas. Men i grund och botten är det inga stora kap som kommuner och landsting gör.

I min kommun görs t.ex. en stor samordning av äldreomsorgs- och socialförvaltningarna. Potentialen för besparingar som kan räknas hem är kanske fem procent (!) av det belopp som Huddinge kommun samtidigt vinner på ökade, om än tillfälliga statsbidrag. Viktigt ja, men inte något man drar ihop reform- eller skattesänkningsutrymme för.

Vad gör då att Schlingmann på nyåret åter faller till "byråkratispåret"? Ja, kanske är det en tillfällighet. Men precis i de dagar Schlingmann plitade ner sitt brev kom den till honom närstående tankesmedjan Timbro med en "rapport". Jag läste om den på DN debatt om skrev ett spontant inlägg. Inte bara jag: ett  trettiotal bloggare kommenterade artikeln. Lite elakt kanske men frågan är om det inte är en av de tunnaste produkter jag har närmat mig. I sammanfattningen skriver Timbro: 

Sammantaget visar genomgången att ökade resurser till kommuner och landsting inte är någon garanti för ökad personaltäthet inom vård, skola och omsorg. I stället är det tydligt att under hela 2000‐talet har både kommuner och landsting prioriterat ökad personaltäthet i den centrala förvaltningen.

Jag hittar direkt ett sakfel i rapporten. Nja, kanske inte sakfel under denna rapports granskningstid. Däremot från införandet av borgerlighetens vårdval 2008.  
Men i ett län som Stockholm där det skett en kraftig ökning av lärare och vårdpersonal, har ökningen av administratörerna ändå varit relativt modest. Eftersom Stockholmsregionen har en hög och ökande andel privata utförare av välfärdstjänster visar detta att det inte är konkurrensutsättning eller valfrihetssystem som skapar behov av administratörer
En mycket stor kraft har lagts av just administrationen i landstinget till att rodda vårdval och tillhörande auktorisationer. Den tid och kraft som den centrala administrationen har avsatt för detta måste förstås "bokföras" som en kostnad för Vårdval Stockholm, och på andra områden där avknoppningseländet har initierats. (och sen abrubt avbrutits...) Om jag gissar (obs) vad det har handlat om är oftast i administrationen tjänster som information (ex webb), IT-system, controllers( för att hålla koll på pengarna, kvalitetsavdelningar som sysslar med ex nyckeltal och enkäter och liknande som har vuxit. En del förstås sånt som ger tillbaks senare. Säkert ett och annat onödigt.


Jag tycker att Timbro är svaret skyldiga om vilka konkreta saker man betecknar som "byråkrati". Det går inte att sitta på Kungsgatan i Stockholm och allmänt hävda byråkrater som sparbegrepp. Ska man täcka in / ersätta ökade statsbidrag med byråkratiminskningar så får Timbro ta fram underlaget.

Och framför allt. Om det är så att Per Schlingman i sitt veckobrev har låtit tankarna inspireras av rapporten bör det vara upp till bevis för moderaterna om konkreta sparobjekt redovisat i varje kommun och landsting. Om man inte klarar det bör den inriktningen kanske lyftas ut från kommande nyhetsbrev och publikationer.

-Kolla andra bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant?Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,