måndag 4 januari 2010

Ett ideologiskt filosoferande i ett kallt Sverige


Vad är egentligen politik? Och vad innebär definitionen inför årets kraftmätning mellan de borgerliga, kallade "Alliansen" och de rödgröna med socialdemokraterna som största parti i täten? Ja, även nu för tiden har (S) i mätningarna stöd av var tredje väljare, något som det ibland känns viktigt att berätta när krisstämplar försöks fästas på inte minst Mona Sahlin.

"Politik är att vilja", menade Olof Palme. Politik är att vilja samhällsomdaningen. Andra har menat att politik är att välja. Åter andra att politik oavsett vad det är måste få mindre plats. "Besluten ska föras till köksbordet" som det så vackert och bildligt har beskrivits. Helt borta får jag intrycket att frågan "politik för vem och till vad?" är. Intressen som finns bakom partier tycks vara fult att tala om, i alla fall i vissa kretsar. Att som Sven-Erik Österberg skriver i en artikel om a-kassan (bloggat här) att S vill göra om a-kassan: "I dialog med fackföreningsrörelsen vill vi skapa en fungerande försäkring" kan vara exempel på socialdemokratins tydlighet: att stå på löntagarnas sida och driva deras intressen.

Socialdemokratin har en styrka i att kunna hantera "både och". Både löntagare och företagare. Både välfärd och enskildas rätt. Både tillväxt och miljö. Därför är det inte alls någon märklighet att S-kongressens företagarperspektiv som nära på hånas av Svd i en ledare, kan förenas med att driva samhällsförändringar utifrån löntagarnas intressen också. En av partiets svårigheter är att man inte sällan får klä skott för de samhällsbrister som fortfarande består. I de sammanhangen ges partiet ofta en bild som den enda maktfaktorn som påverkar samhället.

Och för att vara tydlig: De senaste tre åren är det borgerligheten som har styrt Sverige...

Att politiken alldeles isolerat påverkar samhället är förstås fel. Andra krafter med ibland benfasta fästen i andra partier drar i annan riktning. (S) bildades av folk utanför de politiska församlingarna för att med rösträtten förändra samhället. Partier som moderaterna bildades av maktfolket inne i maktboningarna för att just värna sina maktpidestaler. I början med motstånd mot politikens verkliga grund, dvs rösträtten. Efter att ha accepterat den -  ändå en återkommande betoning av att annat än politiken är viktigt. Oftast med hänvisning till "enskilda". Där har analysen aldrig gått vidare: "vilka andra?", "vad ger det för effekter på samhälle och människors förutsättningar till goda liv"? Hur påverkar det solidariteten och hur går det med jämlikhetstanken? Och hur påverkar ökade samhällsklyftor tillväxten"?

Där brukar nästa otydlighet ramla på. Att Socialdemokraterna fortfarande har ett starkt existensberättigandet ligger i synen som kan beskrivas med ordet "alla". Att nästan alla barn klarar skolan räcker inte. Att nästan alla sjuka får bra vård räcker inte. Att nästan alla har jobb räcker inte. En central skiljelinje i politiken där socialdemokratins motståndare till höger aldrig tar någon diskussion.

Socialdemokratin motståndare har transformerats. Från att intressen som företräddes var ganska tydliga har inte minst den retoriska förändringen av de "nya moderaterna" grötat till den politiska spelplanen. Jobbpolitik blir en fråga om lägre ersättningar för de som inte har jobb. Kanske värst av allt och förstås oerhört ledsamt för arbetarrörelsen är att man ju bildades för kampen mot arbetslösheten. Den svenska högern har historist varit helt ointresserad av det som nu betecknas "jobbpolitik". I stället har teorier som "nödvändig arbetslöshet för att hålla nere inflationen" varit bärande i de kretsarna. Den aktiva arbetsmarknadspolitiken har tillsammans med trygghet för den som blir det, varit ett socialdemokratiskt signum som borgarna nu tagit till sig. Samtidigt ökar arbetslösheten och klyftan mellan vallöften och resultat blir att djupare.

Skatter kan sänkas så att en betydande del hamnar hos ganska välbeställda men ändå beskrivas som något för "låg- och medelinkomsttagare". Den politiska retoriken kan precis som socialdemokratins som har ett starkt stöd hos folk tala om sjukvård för alla genom gemensam finansiering samtidigt som verklighetens politik är en annan. De borgerliga HAR i Stockholm öppnat upp för privata intressen i skattefinansierad vård.

Direkt efter Reinfeldts första steg att förändra partiet var han i en rad uttalanden mycket tydlig. (har bloggat mängder om detta) Förnyelsen går tillbaks till teorierna i ungdomens böcker: "makt kan inte erövras i Sverige utan att det av välfärden försövda folket" erbjuds någon form av "sossigt" alternativ. Därför den moderata kursändringen där en politik han själv företrätt år efter år, bland annat som gruppledare i riksdagens finansutskott, helt plötsligt kastades på sophögen och fick en annan retorisk skrud. I frågan om sjukförsäkringen, i statsrådets Husmark-Pehrssons uttalande att det ska betala sänkta skatter kommer illustrationen fram av förnyelsen. Bara retorik. "Vi rör oss inte på höger-vänsterskalan" och " vi ska sänka skatterna till eu-nivå" betonade Reinfeldt vid tiden för "förnyelsen". Allt för att lugna de intressen som verkligen önskade de gamla moderaternas linje.

Jag tror inte, Edvin, att det handlar om att "rasera välfärd". I Sverige är borgerliga väljare i borgerliga kommuner också försvarare av välfärd (därmed också av skatter för att betala den). Jag tror inte heller att skillnaden i politisk syn handlar om att någon "vill illa". Det är synen på "alla" eller "de flesta" och synen på vad som ger detta goda som skiljer. De borgerliga har fortfarande hästskitsteoremet som ledstjärna. "Får de rika det bättre sipprar det alltid ner lite till de fattigare". Att ojämlikhet kostar är sällan ett inslag i Reinfeldts tal.

Svenska dagbladets artikel inför valet där Reinfeldt och Sahlin intervjuas visar hur retoriken kommer att låta framöver. De borgerliga partierna kommer att tala om jobb mot bidrag. Inga bakomliggande intressen att företräda kommer att lyftas fram. Det är i stället något odefinierat "kollektiv" och på individnivå som kommer att gynnas.

(S) kommer i det rödgröna samarbetet att tala mycket om det Sahlin säger i artikeln, med tydlighet om att det finns grupper som idag är missgynnade och där politiken har ett särskilt ansvar. Synen på samhällsklyftor och hur och om de ska mötas med politik är en punkt där de ideologiska skillnaderna är som djupast och tydligast när väljarna ska bestämma sig om några månader. 

Mer läsvärt

- Kent Persson om sin (m)-syn på jobbpolitiken.
- Jonas Morian om att "Sahlin kan. Bättre."
- Martin Moberg om arbetslinje på riktigt...
- Röda berget om S arbetslinje.
- Monica Green om trygghet vid arbetslöshet
-Kolla andra bloggar via NetRoots och Politometern

Intressant?Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

11 kommentarer:

Utlandssvensk sa...

Tänker du ta ställing mot det poltiska våld och valfusk som pågår i Sverige?

Brussels Journal skrev om detta redan i samband med valet 2006:

http://www.brusselsjournal.com/node/1359

Klicka gärna på ALLA länkarna och se vad som pågår helt öppet i Sverige. Polisen gör ingenting och alla partier (inklusive ditt eget) är knäpptysta.

Politiker i Danmark har noterat detta och vill nu se valobservatörer i Sverige:

http://politiken.dk/politik/article867166.ece

Tänker du och ditt parti stå upp för demokratin i Sverige?

Peter Andersson sa...

Det är som bekant socialdemokratin som drev igenom rösträtten tillsammans med liberalerna. Det finns ingen som accepterar politiskt våld eller valfusk i Sverige. Där det sker ska det förstås beivras med kraft.

Att det händer är inget nytt. Vi sossar brukar också drabbas och ett vanligt är att våra valsedlar med "socialdemokraterna" tas bort och ersätts med valsedlar från "Sverigedemokraterna".

Vi såg också i Eu-valet om piratpartiets problem med distribution av valsedlar.osv

Jag förutsätter att alla partier i alla kommuner tar kraft mot det du tar upp.

peter

Utlandssvensk sa...

Bra att du verka vilja göra något åt detta , Peter.

Du säger att du "förutsätter att alla partier i alla kommuner tar kraft mot det du tar upp. Varför det? Det finns absolut INGET som tyder på detta. Det KRÄVS istället att etablerade folkvalda politiker ser till att denna fråga förs upp på dagordningen snarast.

Om även (s) drabbas av detta valfusk tyder det bara på att Sverige har ett synnerlien allvarligt demokratiskt problem.

Det som utmärker fallet som jag länkade till är att en etablerad svensk organisation ÖPPET ERKÄNNER valfusk utan att polisen vidtar åtgärder. Detta är helt unikt i västvärlden och innebär att de svenska valen DEFINITIVT inte skulle godkännas av oberoende internationella obervatörer. Är det så vi vill ha det??

Peter Andersson sa...

Jag vet inte vart du vill komma. Det du länkar till är en dansk folkepartist som tycker att svenska valsedlar ska ha alla partier på samma lista i stället för som idag olika valsedlar där väljaren bakom en skärm stoppar i de valsedlar han eller hon önskar.

Det är snurriga påstånden.

Det jag tog som exempel på valfusk har vi i sverige inte en statlig utan ungefär 290 organisationer i form av lokala valnämnder som hanterar. Allt med överklaganderätt, osv. Frågan att val ska gå rätt till är alltså på dagordningen redan från förra året inför valet i september.

En snurrig broder till Sverigedemokraterna som uttalar sig i en tidning, skulle jag påstå. Vad syftet är vet jag inte.

Man kan ju tycka att om katastrofen vore som du antyder så borde kanske någon statsvetare eller jurist, eller kanske till och med flera ....ta upp frågan.

Snurrigt resonemang. Du kan vara lugn för den svenska demokratin.

p

Utlandssvensk sa...

"Man kan ju tycka att om katastrofen vore som du antyder så borde kanske någon statsvetare eller jurist....ta upp frågan"

Från den danska artikeln:
"Valgforsker Jørgen Elklit, der er professor ved Aarhus Univerisitet, nikker genkendende til problematikken"

Jag är jurist som har bott i flera europeiska länder de senaste 15 åren och det finns verkligen inga skäl "vara lugn för den svenska demokratin". Det som pågår är helt unikt i västvärlden och skulle som sagt INTE tolereras av oberoende internationella observatörer. Bevakningen av vallokalerna behöver uppenbarligen skärpas och de personer som erkänner systematiskt sabotage av valen måste lagföras.

Peter Andersson sa...

jag vet inte vad du menar: skulle någon acceptera valfusk? Det system vi har bygger ju på..grovt uppskattat...290 kommuners valnämnder gånger ett tiotal ledamöter från olika partier.

Dessutom säger lagen
"Både enskilda personer och partier kan överklaga valresultatet, om de anser att Valmyndigheten eller någon annan myndighet handlat felaktigt. Överklagandet ska ha kommit in till den myndighet som fattade beslutet inom tio dagar efter att valresultatet kungjorts."

/P

Utlandssvensk sa...

"jag vet inte vad du menar: skulle någon acceptera valfusk"

OK, tillåt mig att förklara.

Det som accepteras är att en etablerad svensk organisation (AFA) helt öppet erkänner omfattande och systematiskt valfusk utan att detta resulterar i ingripanden från polisen eller krav på åtgärder från etablerade partier.

Detta påminner mycket om vad som pågår i länder vars val har tveksam demokratisk legitimitet. Ofta finns det då grupper som på olika sätt hotar och terroriserar motståndare till den sittande regimen utan att dessa grupper har någon formell koppling till regimen. Just det faktum att man INTE vidtar åtgärder för att stoppa dessa grupper tolkas dock normal av oberoende observatörer som att regimen lämar ett tyst godkännande för dessa aktiviteter.

Läget i Sverige är härvidlag glasklart: En terrororganisation erkänner öppet hot och systematiska valsabotage samtidigt som polisen och samtliga etablerade partier inte vidtar några åtgärder. Detta skulle, som sagt, INTE accepteras av oberoende internationella observatörer.

Utlandssvensk sa...

För tydlighetens skull kommer här några citat tagna direkt från AFAs hemsidor:

"Den kampanj som bedrivits gentemot
dessa har inneburit att kandidater..... har fått påtryckningar från antifascister.
Stenar har kastats genom rutorna på deras bostäder,
yxor har satts i ytterdörren och personliga hot har sprayats utanför
bostäderna. Dessutom har hotbrev levererats"

http://www.antifa.se/index.php?sida=1&id=110

"Sedan förtidsröstningens start, den 30 augusti, har vi i AFA Helsingborg systematiskt plockat bort det högerextrema partiet Sverigedemokraternas valsedlar från vallokalerna"

http://www.antifa.se/index.php?sida=1&id=114

Att kriminella element ängnar sig åt denna typ av verksamhet är ovanlig men inte unikt i västvärlden. Att man INTE vidtar omedelbara och kraftfulla åtgärder för att lagföra de ansvariga är däremot helt unikt och tyder på en tyst acceptans som är oförenlig med internationellt vedertagna definitioner av "fria och hemliga val"

Alla partier med ambitionen att försvara demokratin MÅSTE göra detta till en av sina huvudfrågor

Peter Andersson sa...

ja, vad svarar man. Spontant vill man börja med "snälla, söta"...men jag utgår från att du är ärlig i ditt frågande och då drar jag slutsatsen att du talar bra svenska men har varit helt frånvänd från hur det politiska systemet ser ut i Sverige.

AFA är väl att betrakta som något av en sektgrupp som inte har ett dyft med svenska val att göra, annat än att man som syfte har en allmän hållning att stoppa högerextremism. Det är man på sina håll beredda att göra med "vänsterextremism" i stället vilket inget demokratiskt parti accepterar. På de platser som "ungarna" bråkar får förstås de lokala valmyndigheterna och ytterst polisen ingripa. Jag har varit aktiv i valrörelsen i Sverige sen 1979 men har aldrig ens skymtat AFA-problemet. Att andra partier snor valsedlar förekommer. Det handlar som jag skrev ovan om Sverigedemokrater som rycker bort våra valsedlar och lägger dit sina egna.

AFA är föremål för säkerhetspolisens uppmärksamhet och ska förstås skötas så.

http://www.sapo.se/politiskextremism/autonomamiljon/aktorer.4.7671d7bb110e3dcb1fd80004645.html

Jag har föresten en motfråga för att få veta mer om dig som frågar. Du hade en Dansk folkepartist som källa i ditt första inlägg. Är det ett parti du engagerar dig i?

/peter

Utlandssvensk sa...

Frågan är helt ärlig och det var ju trevligt att du anser att jag "talar bra svenska". Eftersom jag har en svensk juristexamen vore det väl ganska uppseendeväckande om så inte var fallet....

Jag uppskattar din ambition att debattera frågan men min uppfattning är att du du inte alls förstår allvaret. När AFA erkänner att de systematisk avlägsnar valsedlar och tömmer folks postlådor under en längre period i en stor svensk stad kan man inte bara rycka på axlarna och säga att saken är "föremål för säkerhetspolisens uppmärksamhet". I det flesta västländer skulle detta rätteligen betraktas som en jätteskandal och leda till kraftfulla åtgärder.


Läs gärna vad en svensk nationalekonom, delvis utbildad i Danmark och bosatt i USA har att säga:
http://www.hayekinstitutetsverige.com/2010/01/danskt-fokus-pa-svenskt-valfusk.html

http://www.hayekinstitutetsverige.com/2009/12/afa-och-den-svenska-anti.html

Notera t.ex följande:
"Har i USA ar det ett brott straffbart med upp till tre ars fangelse att stjala ur andras brevlador. Det ar ett federalt brott eftersom postutdelningen ar en federal angelagenhet. Saledes kan du hamna pa Rawlins, USA:s tuffaste fangelse, for att gora har i USA vad AFA stoltserar med att ha gjort i Helsingborg. I AFA:s fall tycks det dock inte finnas minsta tillstymmelse till ingripande fran polisens sida."

För att svara på din fråga har jag ingenting med DF eller något annat parti att göra. Jag bor i Schweiz och har som sagt bott i flera europeiska länder, dock inte i Danmark.

Utlandssvensk sa...

Jag har läst mycket folkrätt och är väl insatt i dessa frågor. För att hjälpa dig att förstå kommer här en artikel från New York Times:

http://www.nytimes.com/2002/03/17/weekinreview/the-world-an-election-yes-but-free-and-fair.html?pagewanted=2

Jag påstår INTE att läget i Sverige är detsamma som i Zimbabwe men vill att du ska notera följande:
The Commonwealth assailed the police's failure to investigate violence and intimidation against opposition supporters

Som jag har påtalat är detta mycket vanligt förekommande i länder med tveksamma val. De ansvariga politikerna i dessa länder ger ofta exakt samma svar som du: Det är föremål för utredning av polisen.

Min poäng är att detta inte räcker utan man måste visa att:
1. Verkliga ansträngningar görs för att lagföra de ansvariga
2. De etablerade politiska partierna tar kraftfullt och publikt ställning för att alla nödvändiga resurser omedelbart måste tillföras relevanta myndigheter för att säkerställa fria val.

Detta har INTE hänt i Sverige och det är därför helt klart att valen
inte kan betraktas som "free and fair". Tillåt mig att upprepa: Att en organisation öppet och publikt erkänner systematiskt valsabotage och hot mot kandidater utan att polisen vidtar kraftfulla åtgärder för att förhindra detta och lagföra de ansvariga ät HELT UNIKT i västvärlden.

Om du vill vara med och visa att (S) fortfarande är villiga att försvara den svenska demokratin vore det utmärkt om du stod upp och gav ditt stöd till att Sverige ska bjuda in internationella observatörer till valet 2010.