torsdag 14 maj 2009

I Vårdval Stockholm är alla lika sjuka

"I Stockholm kopplar vi resurserna till patientens behov." Filippa Reinfeldts påstående bör granskas ordentligt. Det kom när Socialstyrelsens rapport som presenterades på DN debatt diskuterades i Aktuellt mellan Filippa Reinfeldt och Ylva Johansson. Andra i vården berättar det motsatta. Om resurser i områden med hög sjuklighet som faktiskt har minskats. Om behoven av förebyggande arbete som omöjliggörs. Om kravet på att jaga högsta antal besök för att få vårdcentralens ekonomi att gå ihop, gärna med "lätta" och friska patienter.

Jag har tidigare citerat Elisabet Svensson, chef för Vårby vårdcentral som i en utfrågning i riksdagen tog ett exempel på hur Filippa Reinfeldts politik slår konkret. I Filippa Reinfeldts vårdval skiljer det i hur stor ersättningen man får för olika patienter. Och systemet är tvärt emot det som vore rimligt om vården ska blir mer jämlik:
För de 19 akutpatienterna som kanske inte egentligen behövde träffa doktorn fick vi drygt 9 000 kronor. För de sex multisjuka som verkligen behövde träffa doktorn fick vi knappt 3 000 kronor.

Med Vårdval Stockholm förlorade vi de extrapengar som vi tidigare hade fått på grund av hög sjuklighet och även tusen passivt listades kapiteringsersättning. För att få samma ersättning skulle vi öka patientantalet, besöksantalet, med 50 procent.
Filippa Reinfeldt vårdval har gjort att de flesta nya vårdenheter har etablerats i områden som redan är ganska välförsedda. Östermalm exempelvis. För Bredäng som Aktuellt tog som exempel går utvecklingen åt fel håll. Resurser som förr fanns för att jobba förebyggande har ryckt bort efter Vårdval Stockholm. I Botkyrka har lyckade Familjecentraler lagts ner. Det områdesansvar som förut fanns är borta. Till skillnad från vad Filippa Reinfeldt påstår så ses patienter nu som lika. De individuella hänsynen har minskat, för många patienter radikalt. Risken är uppenbar att Socialstyrelsen kommer att få upprepa dagens rapport med de dystra siffrorna om något år. Kanske då ännu mörkare.

Mitt blogginlägg om "vårdvalet ett år senare".
Tidigare kommentar om socialstyrelsens rapport.
Mina samlade blogginlägg om Sjukvård.
Bloggar om
sjukvård

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

1 kommentar:

Anonym sa...

Vård efter skattekraft! Kan det vara mer rättvist?