fredag 22 maj 2009

Stockholm lång väg från löftet om köfri vård

Fick idag siffror från landstinget om köerna i vården. De visar att sjukvården i Stockholms läns landsting är långt ifrån vallöftet om en köfri vård. Det är bra att landstinget ligger nära de krav som regeringen ställt för att få del av särskilda medel om man klarar vissa krav. Men än så länge är resultatet allt för dåligt. Alltför många stockholmare tvingas vänta i köerna till mottagning eller behandling. Dagens siffror visar bl.a.

• av det totala antalet patienter som väntade på att komma till specialistmottagning hade 49% väntat över 30 dagar, jämfört med 46% i mars.

• av det totala antalet patienter som väntade på att få komma till behandling hade 17% väntat mer än 90 dagar, jämfört med 19% i mars.

De besked som den styrande majoriteten hittills har gett inför nästa år bådar inte gott.

Sedan Filippa Reinfeldt tog över makten över sjukvården har köerna ökat med över 20 procent. Istället har moderaterna valt att sänka landstingsskatten med 700 miljoner kronor per år. De senaste konkreta siffrorna jag såg av antalet väntande i länet var att 20 000 stockholmare varje månad har väntat längre än vårdgarantin. Totalt väntar 50 000 i Filippa Reinfeldts vårdköer.


Moderaterna är kaxiga inför EU-parlamentsvalet med löften om vårdval i Eu-länderna. Där är alla överens, men kort kan man säga att S ställer krav att vi inte får skaffa oss ett system där den som kan betala går före i de köer som tyvärr finns kvar. Själva grundproblemet för moderaterna är också olöst: Den som kräver sänkta skatter har mindre pengar över till sjukvård. Där kanske en förklaring finns i att opinionsläget ser ut som det gör inför den 7 juni. Stockholmarna nöjer sig inte med valfrihet att få vård i exempelvis Barcelona men sakna tillgänglighet till vårdcentralen runt hörnet eller till behandlingen vid regionens sjukhus.Mer på Knuff om sjukvård.

Bloggar: Kent som lyfter andra landsting som goda exempel.


Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,