måndag 11 maj 2009

Regeringens experter dömer ut regeringen: "Ni gör inte tillräckligt mot arbetslösheten"

Regeringens egna experter i det Finanspolitiska rådet ger regeringen bakläxa. Huvudkritiken riktas mot att alldeles för lite görs mot arbetslösheten. Men den djupa lågkonjunkturen motiverar kraftigare stimulanser för att motverka sysselsättningskrisen än regeringen hittills föreslagit. Utgiftstaket bör inte begränsa de offentliga utgifterna i den rådande exceptionella situationen. Statsbidragen till kommunerna bör höjas mer än vad regeringen aviserat.

Råden från rådet (!) är att gör a-kassan konjunkturberoende. I en lågkonjunktur med få lediga platser spelar sökaktiviteten mindre roll för de arbetslösas chanser att få arbete, samtidigt som försäkringsbehovet är större än normalt. Det är ett starkt skäl för att göra arbetslöshetsersättningen konjunkturberoende, så att den
blir mer generös i dåliga tider än i goda.


En tidsbegränsad höjning av a-kassan kan vara ett första steg mot en sådan permanent reform, tycker rådet. Man säger också att regeringen är överoptimistisk om arbetsmarknadspolitikens effekter.
"Men regeringen har en övertro på jobbsökaraktiviteter i lågkonjunkturen", säger Finanspolitiska rådets ordförande Lars Calmfors. Det är missvisande att presentera expansionen i jobb- och utvecklingsgarantin som en kraftfull aktiv satsning. Den är i stället en följd av att fler långtidsarbetslösa behöver försörjningsstöd.
Satsning på arbetsmarknadsutbildningen är ett annat förslag. Man pekar också på reformer som "en generell höjning av studiemedlen, mer generösa studiemedel för yngre än för
äldre studenter och en sänkning av taket för arbetsinkomster (fribeloppet) i
studiemedelssystemet så att studenterna arbetar mindre och studerar mer."

Den tidigare moderata riksdagsmannen Lars Tobisson reserverade sig i rådet.


Läs Thomas Östros kommentar här och här.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,