fredag 8 maj 2009

S-nytänkande om jobben medan Centern tjatar om LAS

Även om jag ser mig som ganska djupt ideologiskt förankrad så inser jag att ideologisk förblindning kan vara mycket kostsam. Världshistorien känner ju de mer absurda konsekvenserna av det men även i vardagspolitiken kan det vara farligt. Ett sådant exempel är borgerlighetens syn på vad som ger jobb och tillväxt. Något av det skymtar dessa centerstämmodagar.

En grundstomme när Reinfeldts regering började tala om jobben före valet 2006 var att sänkta skatter per definition ger fler jobb. Att den tesen inte bevisats någonstans spelade ingen roll. Politiken sjösattes, orättvisorna och klyftorna växte. De sänkta skatterna för ganska få kompletterades med ännu en tes: Försämringar i tryggheten driver människor till jobb.

Ändå slog arbetslösheten till mot Sverige. Jobben som utlovades bli fler, blev färre. Utanförskapet som skulle minska ökade. Tesen om den sänkta skattens förträfflighet var fel. På samma sätt är det med centerns återfödda tjat om att sämre anställningstrygghet ger fler jobb. Det är något borgerligheten har tjatat om så länge jag minns. Av taktiska skäl har moderaterna svängt i frågan, men också därför att de precis som andra vet att det är helt andra faktorer som styr villkoren för företagandet och möjligheterna till fler jobb.


Socialdemokraterna i Stockholmsregionen har tillsatt en gemensam jobbkommission. Vi fick en rapport på landstingsgruppen i går om hur gruppen jobbar. Det är ett gediget arbete med jobben, tillväxt och ökat företagande i fokus. Med åtskilliga samtal med företagare och organisationer runt om i regionen. Med ett brett perspektiv av hur tillväxten ska förbättras samtidigt som Stockholm både kan växa och blir grönare. De konkreta förslagen kommer vid midsommar. I det perspektivet blir Med Maud Olofssons tjat om försämrad LAS som nyckeln till tillväxt så patetiskt löjligt. Men väldigt allvarligt för de som drabbas.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

2 kommentarer:

Jonas Gunnarsson sa...

Det finns knappt några ingångsjobb i företagen. De vill ha personer med erfarenhet. LAS är skuld till detta eftersom det gör företagen försiktiga att anställa.

Har du tänkt på hur det blir på orter som är beroende av några få stora arbetsgivare. Om bara unga avskedas flyr de orten och denna förtvinar. Om även äldre avskedas startar de nya företag som leder till tillväxt på orten.

19,5% av personerna mellan 20-24 år är arbetslösa [källa:SCB].

Danmark verkar fungera bättre. Centern vill ge oss en arbetsmarknad som är mer dynamisk, lik Danmarks.

Barbro Hartvig sa...

Instämmer i att LAS-tjatet är erbarmligt. Det ser ut att vara något Olofsson använder för att fylla ut sitt munväder med.