måndag 25 maj 2009

Mona Sahlin lyfter S-bloggare

På torsdag träffar jag Mona Sahlin tillsammans med ett antal andra S-bloggare. Nej, du. Tänkte du tanken att här ges "order" om utspel och annat så var det fel ingång. Så fungerar det inte. Hos de över 340 aktiva bloggarna på NetRoots finns däremot en uppsjö av tankar, idéer, erfarenhet och kunnande som motiverar en timmes träff med partiets ordförande, strax före slutveckan i valkampanjen. Det är också ett värdefullt tillfälle för Mona att få vårt perspektiv och tankar kring bloggarnas värld och för oss att få reaktioner från Mona om nätets roll i det politiska samtalet.

Betydelsen av kampanjer på nätet har diskuterats i såväl medier som på bloggar. Åsa Westlund tillhör S-kandidaterna inför Europaparlamentsvalet som lägger kraft på nätaktiviteter men naturligtvis kombinerar det med valkampanjens mer traditionella metoder. Några har kanske som Erik Laakso invändningar mot just "kampanjbegreppet". Oavsett detta är de "nya" sociala medierna viktiga länkar mellan partier och väljare.

Johan Ulvenlöv på S-buzz skriver om nätaktivismen:
jag lyfter fram fokrörelsearbetet och att inget parti blir bättre på nätet än vad dess supporters, nätrötter och medlemmar gör det till.
Johan har också gjort en intressant sammanställning där socialdemokraternas aktiviteter i sociala media jämförs med moderaternas. Det är inget snack om att (s) ligger väldigt långt fram. När det gäller bloggar redovisar Johan följande
Antal bloggare inom NetRoots: över 340 st aktiva bloggar
Antal bloggar på moderat.se: 143 st
Att Mona prioriterar bloggarna precis inför den sista veckan av valkampanjen känns strålande. Det känns som socialdemokratin med det inte bara förnyar och utvecklar politiken. Också våra arbetssätt och våra metoder för respektfulla samtal med väljarna förnyas. Och oavsett om man som partiaktiv gillar att dela flygblad, knacka dörr, ringa väljare eller blogga så gör man något betydelsefullt.

Samtidigt bör man ha Niklas Nordström analys i Göteborgsposten av Obama-kampanjens framgångsrecept i bakhuvudet
Att hans kampanj lyckats få så många engagerade beror INTE på de tekniska lösningarna via webb och mobil. Det beror på att Obama haft ett budskap som attraherat och engagerat.
Det viktiga är att vinna förtroende för en annan färdriktning för Sverige och Europa. Om metoden som används för att vinna det förtroendet är ett samtal på torget, en dörr som knackats eller ett blogginlägg som förmedlat något viktigt kan väl vara mindre viktigt. Det som betyder något är att socialdemokratin nu på allvar ser de nya medierna som självklara inslag i en valrörelse och i kontakter med de väljare vars förtroende vi gärna vill vinna.


Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,