fredag 22 maj 2009

Europavisioner och små viktiga steg som drar väljare till S

Idag berättar såväl DN som SvD om opinionsläget. Denna gång är det SKOP som gjort mätningen. Skillnaden från bara några dagar sen är att de mörka krisrubrikerna om socialdemokratins kris har bytts ut. Nu berättar båda tidningar om en social-demokrati som är största parti inför EU-valet. Bilderna av Mona Sahlin är mer positiva. De senaste mätningarna ger för S del: SkOP 30,5, Demoskop 35,9, Novus 29,1, SIFO 32,6.

Visst kunde trycket i kampanjen vara högre. Det skulle kunna öka intresset för valet för den alldeles för stora andel av väljarkåren som inte ens känner till att det är val. Däremot håller jag inte med Henrik Brors som i DN skriver att "
Men runt om i landet syns inte mycket av någon valkampanj". Det räcker att besöka Socialdemokraternas "Mitt S" och presentationen av alla landets events för att se att verkligheten faktiskt erbjuder väljarna kontakter med socialdemokrater runt om i landet.

Jag hoppas förstås att mätningarna i grunden berättar om väljare som har sett skillnaderna mellan alternativen. Kanske har några hunnit lyssna på Åsa Westlunds vision om hur EU har förändrats om 10 år. Det kräver förstås att hon och många andra S-kandidater röstas in den 7 juni. Åsas vision om Europa när hennes son Erik fyller 12 år har nått genom många praktiska, små steg. Eller som Åsa uttrycker det:
På 10 år hinner man en bra bit - om man går åt rätt håll
Åsa Westlund som Europavisionär binder de stora drömmarna med vardagspolitikens mödosamma hantverk och slit. Hon lyfter bland annat fram den gröna omställningen och ser ett Europa där överenskommelsen i Köpenhamn för att möta klimathoten har fått fart på gröna investeringar. EU tar ansvar och har minskat utsläppen med 40%.

De gröna investeringarna är också viktiga för att möta jobbkrisen. Åsa lyfter fram att det förnybara har exploderat genom små entreprenörer som satsar. Devisen
"För ett socialt Europa" har gett förbättringar på arbetsmarknaden där ungdomsarbetslösheten har pressats och där principen lika lön för lika arbete gäller. Diskriminering på arbetsmarknaden bekämpas.
Ett EU med fler nya medlemsländer som bygger ett Europa där vård ges efter behov, utan att kräva att man själv har en välfylld plånbok, är också med i Åsa Westlunds visioner.

Politik handlar om alternativ och vägval. Den som jämför Åsa Westlunds och socialdemokraternas alternativ med moderaterna och Gunnar Hökmark ser skillnader. De säger att jobben inte har något att göra med EU. (I alla fall när S presenterar sina förslag)
Deras insatser för miljön förtjänar den kritik som Naturskyddsföreningen ger moderaterna. Deras hyllande av fria marknadskrafter före trygghet på arbetsmarknaden skrämmer.

Visst känns det mycket bättre att lägga rösten på en politik som bygger på starka Europavisioner som kombineras med de små stegen i politikens verkstad.Fler bloggar syns på Knuff.
Bloggare: Åsa Westlund, Alexandra Einerstam, Karin Berg som listar kvinnliga S-kandidater med Åsa Westlund som första rekommendation, Svensson om valdeltagandet,
Läs mer om jobben och EU.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,