tisdag 8 juli 2008

Ett statsråds knäppa tystnad om de egna lösningarna

Hur ska folkpartiet och alliansen minska segregationen? Svaret på den frågan borde upptagit integrationsminister Sabuni under den nu halva mandatperiod som har gått. Så verkar inte vara fallet. Ministerns kraft har i stället fokuserats på att knåpa ihop en rapport om den förra regeringens insatser/frånvaro av insatser på området. Den presenterades bla i morgonens DN.

Det ska erkännas: Rapporten avslutas med några punkter som benämns "En ny politik mot utanförskap": Några arbetsmarknadsåtgärder, SFI-lyft och att omvandla hyresrätter till bostadsrätter verkar vara det "nya". Det är väl högst tvivelaktigt om detta räcker för att lösa problemen.

Föga förvånande blir folkpartiets slutsatser att S-regeringen misslyckades med integrationen. Rapporten och slutsatserna kan förvisso analyseras, kritiseras och kommenteras på en rad punkter. Det är naturligtvis patetiskt att folkpartiet och alliansen totalt saknar egna förslag för ökad integration. Den nu ansvariga ägnar tid och företrädares tillkortakommanden. Att försöka ta mediautrymme från (S) dag i Almedalen och samtidigt slå på Mona Sahlin blir viktigare än att presentera egen politik. Att framställa sig som opposition trots att man själv har makten och ansvaret är strategin. Tråkigt, sorgligt och sannerligen inget som möter svenska folkets krav på besked från sina politiska företrädare.

Det som upprör mest blir ändå att Sabuni och folkpartiet inte gör ett enda försök att beskriva hur den egna politiken påverkar livet och vardagen för alla dem som bor i utsatta bostadsområden. I rapporten finns två områden med från min egen kommun, Huddinge: Vårby och Flemingsberg.

Sabuni borde berätta hur sänkta skatter för dem som bor i Täby, Danderyd, Lidingö och Nacka gör livet bättre för dem i Flempan och Vårby. Sabuni borde berätta hur sänkta ersättningar i a-kassan och utestängning från sjukförsäkring stärker de utsatta. Sabuni borde förklara hur allianspartiernas tidigare nej till extra stöd till skolor i dessa områden hade förbättrat skolresultaten. Sabuni borde beskriva hur deras nej till storstadssatsningar hade påverkat utvecklingen. Sabuni borde verkligen berätta hur kraftigt försämrade resurser till sjukvården i dessa områden gör livet bättre och minskar utanförskap. Sabuni borde också förklara varför hennes parti lokalt inte avsätter tillräckligt med resurser för att stärka barn och ungdomars språkutveckling.

Om detta är Sabuni knäpptyst...

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,