onsdag 9 juli 2008

Inte bara FRA och fastighetsskatt i Monas tal...

Det är 19,8 kilometer som skiljer mig från händelserna i gotländska Almedalen. Tack och lov kan jag genom mediernas rapportering följa vad som sägs och görs. Vad sa exempelvis Mona Sahlin i sitt tal på tisdagen? Gav hon besked om framtida vägval? Hur beskrev hon den moderatledda alliansregeringens politik? Blev talet ett rejält avstamp inför valet 2010?

Att döma av huvudrubrikerna i Svt:s Rapport och i morgontidningarna uppehöll sig S-ledaren vid FRA-frågan och fastighetsskatten. I Rapports 21-sändning i går kväll dominerade FRA-frågan så stort att till och med försvarsminister Tolgfors (av mig uppfattat) fick betydligt mer utrymme i inslaget om Mona Sahlins tal än talaren själv.

SvD:s och DN:s rapporter har samma tyngdpunkt i rapporteringen. FRA-lagen rivs upp och en komman S-(mp/v)regering ökar rättvisan i fastighetsbeskattningen. De rikaste får betala mer. Det blir ingen skattechock för vanligt folk i radhus. För alla dem som fått uppskov ska beskattningen lättas. Bra, klokt och viktiga bidrag till ökad rättvisa.

Den som tar del av hela talet (ex på S hemsida) ser att det faktiskt hade en helt annan profil.
Totalt 3.532 ord. Av dessa handade 136 ord om FRA. 213 berörde fastighetsskatten. 349 ord (knappt en tiondel) av vad som egentligen sades blev således "Mona Sahlins tal" i medierapporteringen. Måhända en ganska teoretisk och löjlig beräkning? Ja. möjligen. Men i de så gott som orapporterade delarna av Monas tal berördes exempelvis välfärdspolitiken med 880 ord: såväl egen politik som kritik mot den nuvarande alliansregeringen. Här fanns förslag om jobben, om internationell politik, allt med viktiga ideologiska perspektiv och markering av skillnaderna mellan alternativen i svensk politik. Ämnen väl så värda att uppmärksammas.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,