söndag 3 juni 2007

DN-beställd förnyelse inget som önskas av svenska folket

Nu börjar det nästa bli patetiskt. Ledarredaktionen på tidningen Dagens nyheter tar idag ytterligare utrymme till klagosång över det man kallat inställd förnyelse inom socialdemokratin. Det är verkligen inte oväntat, snarare tvärt om. Men det får ett start skimmer av töntighet när utgångspunkten hela tiden är att nagla fast ordet förnyelse inom ramen för en borgerlig definition. Och graden av löje i den retoriska linjen ökar naturligtvis om man ser till hela alliansens utgångspunkter för politiken och för moderaternas retoriska slakt av den egna politiken. Att Reinfeldt vann valet efter en anpassning av det politiska budskapet till socialdemokratiskt välfärdsförsvarande är nog alla överens om. En läxa har lärde sig på 90-talet och skrev böcker om. De svenska väljarna som var så mentalt handikappade av socialdemokratiska värderingar, som han då uttryckte det.

Detta har Dagens nyheter inte ögon för. Så länge socialdemokratin inte säger sig stå för sänkta ersättningar i a-kassan, för sämre anställningstrygghet, för kamp mot mobiltelefoner i stället för kloka lösningar för kunskaper i skolan, för avskaffade skatter för de mest välbeställda...ja så länge kommer partiet utan tvekan att få kritik av den tidning som under epitetet "oberoende" går som en medial knähund till svensk borgerlighet.

Det är därför talande av DN inte inleder sitt inlägg med att fundera över varför Socialdemokratin nu är större i opinionen än de fyra borgerliga partierna tillsammans. En sådan utgångspunkt skulle naturligtvis underminera trovärdigheten i de teorier och slutsatser man bestämt sig för att publicera. Därför blir det inte partiets starka stöd som blir artikelns ingång utan i stället att det är någon procentenhets nedgång. Man har svårt att hålla sig för skratt.

Jag har, som sagt, skrivit några inlägg om politikens förnyelse tidigare, närmare bestämt 26 stycken med olika infallsvinklar. Och fortfarande kan jag inte för mitt liv begripa det som nu DN åter för fram som en merit: Fredrik Reinfeldts sätt att kasta hela det moderata idéarvet och den konkreta politiken på retorikens sophög för att i stället gradvis tala som god sosse. Detta borde ju för DN och andra vara i det närmaste högförräderi. Så icke fallet. Makten är vunnen. Därför kan sådan överses med. Det är ju dessutom bara tillfälligt och i ord....Värderingarna har man, som också uttalats, inte lämnat åt sidan.

Socialdemokratin måste ständigt förnyas i takt med det samhälle som partiet verkar i. En bra grund för detta är Reinfeldts egen slutsats som utgår från att svenska folket i mångt och mycket är sossar i själen. Denna "marknadsledande" roll i politiken kräver också ett särskilt ansvar. Att finnas i hela samhällsdebatten. Att se och ta tag också i de svåra frågorna utan att alltid kunna räkna med att få omedelbart credit för detta. Internationellt engagemang. Men också en förankring i människors vardag, se och ta till sig de problem männikor möter. Göra något åt dem genom att använda politiken som verktyg. Eller om man vill bli flummigt högtravande: öka friheten för folk, minska klassklyftorna, öka jämlikheten och solidariteten.
De ramarna för förnyelsen finns inte i Dagens nyheters sinnevärd...därav dagens ledarsida.

Intressant: Andra bloggar om: , , , ,