fredag 1 juni 2007

De kloka väljarna kan aldrig luras med retorik...

45 procent i Temo. Socialdemokraterna större än de fyra allianspartierna tillsammans. Tillsammans med v och mp har vänsterblocket stöd av 55,2% av väljarna och regeringspartierna (!) av 40,8%. Om detta upprepade underkännande av den förda politiken som väljarna ger uttryck för kan DN idag berättar om. Samtidigt kan vi bloggare tillsammans med medierna debattera friskt om förklaringar och orsakssamband, hitta enskilda förklaringar i sakfrågor, i uppkomna medieskuggor och annat. Gång på gång kan vi bli överens om teorin: det är valresultat som räknas, intet mätningar. Men ändå....

Även den mest förblindade alliansanhängare borde ägna en tanke åt de besked svenska folket faktiskt ger i mätningarna. Visst ligger det nära tillhands att retoriskt lägga förklaringen på ny partiledare...Det kan möjligen stämma i viss mån men den som läst sin politiska teori vet att väljarna inte har det som den tyngsta premissen när man väljer parti. Det stora problemet för alliansen och därmed möjligheterna för socialdemokratin är att väljarna inte gillar politiken, framför allt inte färdriktningen. Den som tidigare läst mina inlägg vet att jag brukar framhålla att detta också var Fredrik Reinfeldts hela bas för framgången. Insikten om borgerlig politiks bristande stöd samtidigt som stödet för den socialdemokratiska välfärdspolitiken var så bastant....Ok..Reinfeldt kallade svenskarna för mentalt handikappade, men han lärde sig läxan.

Det stora Alliansdilemmat sedan maktövertagandet är att det inte längre går att ha en politik i
ord och skrift och en annan i verkliga livet, som påverkar människor i deras vardag. För den som har läst mina inlägg tidigare vet att jag alltid utgår från en annan tes och sanning: De svenska väljarna är verkligen inte dumma.....

Intressant: Andra bloggar om: , , , ,