måndag 1 mars 2010

Ny vändning i sjukförsäkringsdebatten - i skarp kontrast till hushållsavdrag

De borgerliga hade säkert börjat le något. Från en svår debatt om sjukförsäkringen som kostat många väljare (och drabbat många) kunde man nu ta sig an nya debatter. Avdrag för hushållsnära tjänster blommade ut som stor val fråga. Moderaterna  startade kampanj. Den vändning som idag kommer efter en debattartikel på DN Debatt kan efter "avdragsdebatten" slå tillbaks ännu hårdare. Vad är det för Sverige som inte ger sjuka tillräckligt med vård men som ser sig ha utrymme att ge mer välbeställda avdragsrätt för städhjälp? Den matchen, med de tydliga kontrasterna av två olika Sverige, kan till och med bli svårare för de borgerliga än den var före årsskiftet.

I dag skriver Annette Carnhede och Roger Syrén från fackförbundet ST om sina medlemmars bild av hur de egna medlemmarna som jobbar på arbetsförmedling och försäkringskassa bedömer de enskilda som har förts över från FK till AF. Här var minsann sjukskrivningen över. Här skulle arbetas. Men ST ser nu att en dramatsikt hög andel av de som har förts över fortfarande har stora behov av vård. Medicinsk vård. ST berättar också om den sänkta ersättningen till de som berörs. Så skulle de inte bli. De två skriver:
Undersökningen visar att långt fler av de utförsäkrade än vad regeringen bedömt är så sjuka att de behöver vård i första hand. Det gör att regelverk och insatser inte är anpassade efter behoven. Därtill sänks ersättningen för dem som deltar i Arbetsförmedlingens program, tvärtemot regeringens utfästelser. Dessutom räcker resurserna inte till för att hjälpa alla inom den utlovade ramtiden på tre månader.
Ett annat avsnitt i artikeln.
Regeringen har grovt felbedömt vårdbehovet hos de långtidssjukskrivna, trots upprepade varningar. De flesta utförsäkrade är helt enkelt fortfarande sjuka.
Slutsatsen: de anställda ser i första hand behov av medicinsk färdigbehandling, därefter insatser som sänker tröskeln tillbaka till arbetslivet, och först därefter egentlig arbetsförmedling. Men regeringens politik bygger på motsatsen
De två ST-företrädarna avslutar med några frågor till regeringen, främst de två huvudansvariga ministerna Littorin och Husmark-Pehrsson. Hur kunde man bedöma så fel? Vore det inte bättre att sätta tidsgränser för när samhällets vårdinsatser ska börja i stället för att slå mot enskilda? Är regeringen beredd att förstärka rehabiliteringen? Ska man straffas av att börja jobba? Dvs är man beredd att höja ersättningen? Och en möjligen vanlig fråga: kommer FK och AF att få tillräckliga resurser?

Det är berättigade frågor och berättigad kritik och här väntar förstås alla på svar. Däremot är skadan på ett sätt redan skedd: de senaste dagarnas fixering vid ett avdrag på skatten för den som önskar städhjälp hemma vänds till en stark kontrast därför att ett så basalt system som sjukvård till sjuka inte fungerar tillfredsställande. Ett sådant Sverige med sådana klyftor mellan människor vill väldigt få svenska väljare ha.

Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant? 

Mer: AB, Svd
Bloggat: De tystas röst.

Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant? 


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

8 kommentarer:

Anonym sa...

Medans den som är sjuk inte har råd att få städhjälp, de hävdar att de skiter i om jag orkar eller inte, bara jag jobbar.Så skönt att flera reagerar nu. de sjuka har fört kampen sen de nya reglerna kom, men blev påhoppade och blev kallade lögnare av Axen och Co, Husmark påtalade att vi sitter hemma och rullar tummar, och önskar längre semester, bristen på förståelse och empati har de, men det är pengajakt de utför, spara för att betala de sänkta skatterna, och få in de privata aktörerna inom vård och försäkringar.

Anonym sa...

Jag har alltid haft mina partisympatier åt höger, men efter reformen med nya sjukförsäkringen kan jag inte längre ge dem mitt stöd. Mitt samvete fixar det inte. Det väger helt enkelt alldeles för tungt....

JP sa...

Den som på grund av sjukdom har NEDSATT ARBETSFÖRMÅGA ska ha sjukpenning, inte alla andra. Sitter man och vänder papper på ett kontor så kan man väldigt väl gå och arbeta trots ett brutet ben, om man först fått det ombesörjt, gipsat, etc. Egendomligt hur folk i Sverige är MYCKET sjukare och har MYCKET MER men av sina sjukdomar än i resten av världen?

Sven Tycker sa...

Socialförsäkringsminister Husmark Pehrsson är inte kompetent för det uppdrag hon fått. Hennes politik präglas av en människosyn som inte passar sig för uppdraget. Hade det inte varit för att hon är en av de bästa valarbetarna för den Rödgröna oppositionen så borde man kräva hennes avgång.

Till JP vill jag säga att det är just så de nya Ättestupareglerna INTE fungerar. Du har helt rätt. Den som är sjuk ska ha sjukpenning (eller om det är stadigvarande, sjukersättning). Men så är inte lagen. De som drabbas av Ättestupan handlar inte om kontorsanställda med brutna ben. Redan innan denna Ättestupalag är sjukfrånvaron i Sverige den lägsta på 30 år (enligt arbetsgivarföreningen). Ohälsatalet har sjunkit kontínuerligt i närmare 10 år. Sjukförsäkringen har gått med överskott i flera år. Egentligen är inte det stora problemet för stor sjukfrånvaro. Det stora problemet är för hög sjuknärvaro och att arbetsgivare har så slimmade organisationer att det inte finns plats för den som inte kan jobba 100%. Exempelvis den med det brutna benet. Visst kan man jobba, men det går inte lika fort eftersom alla förflyttningar t.ex. tar längre tid.

CarlB sa...

Ännu en inlaga från fackförbund som är lierade med socialdemokraterna. Enpartistaten måste bibehållas. Även om man hade gjort exakt samma ändringar som alliansen, så ska det gnällas. De tunga fackförbunden har en uppgift just nu: att återställa partiet till makten. Därför kommer dessa artiklar och annonser mot regeringen. Tyvärr är jag med och betalar via min fackavgift

Anonym sa...

Inte ens Hanne Kjöller klarade av att skriva sina ledare häromåret när hon hade ont...och ansökte om och beviljades långtids-sjukskrivning

idag hade hon nekats sjukskrivning
och uppmanats att säga upp sig för att söka ett annat jobb som hon klarar av

Anonym sa...

Några har i alla fall fått jobb:

http://www.expressen.se/ekonomi/1.1901951/christina-husmark-pehrsso...


Kristina Husmark Pehrson:
"- Arbetsförmedlingen har fått alla resurser de behöver.

De har anställt 2 000 coacher.

Jag har gjort väldigt många besök på arbetsförmedlingar runtom i landet, man har anställt
arbetsterapeuter, psykiater, sjukgymnaster och så vidare."

Fibrotjej sa...

Bra inlägg!
Jag önskar verkligen att människor kunde visa mer förståelse och inte förutsätta att sjuka människor är fuskande latmaskar.
Men jo, jag jobbar. Heltid. Trots att jag är sjuk. Men alla är individer, allas liv ser annorlunda ut. Jag har varken barn eller gubbe. "Bara" hund. Skulle inte fixa resten tror jag...