måndag 29 mars 2010

Hvad vilja Centerpartiet?

Inför dagens utfrågning av Maud Olofsson hade TV4 beställt en undersökning om partiernas tydlighet. Eller dess motsats. För centerledaren var mätningen inte alls lustigt, om än säkert inte oväntad. Väljarna vet inte vad partiet vill. Det är det mest otydliga partiet i riksdagen, tycker dom. Mätningen kommer samtidigt som alliansens egen "kvällstidning" Expressen skriver om alla växlingar av positioner inom borgarlägret. Höger blir mitten och mitten blir höger. Staden blir landsbygdsparti och glesbygdspartiet flyttar till Stureplan.

Den som såg utfrågningen av Olofsson kanske blev tydligare. Så inte jag. Möjligen ska man inte se garantier i att höga staplar i tydlighet ger plusvärden i politiskt stöd. Det kan ha koppling till vad det är man är tydlig i. För centerns del verkar det gå snett på många plan.

Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

2 kommentarer:

Christian Ottosson sa...

Spännande att du engagerar dig i Centerpartiets framtid Peter. Som ny gruppledare för Centerpartiet i Huddinge antar jag utmaningen att göra partiet tydligare. För att bryta trenden med skyhög ungdomsarbetslöshet t ex finns mig veterligt inget annat parti som är så tydligt för att göra det enklare för yngre att få in en fot på arbetsmarknaden. Avstampsjobb, sänkt arbetsgivaravgift och slopade turordningsregler är några exempel i denna del.


Och du är välkommen in på min blogg om du tröttnat på att läsa om Centerpartiet i Stockholms stad.

Peter Andersson sa...

Trevligt med inlägg, christian. Hur har ni det i centern? Träffar Bengt Nylander i bland i landstinget men annars är det ont om er. Inlägget är väl uttryck för mitt ganska breda intresse för det mesta i svensk politik :-)

Hur gör ni i Huddinge? Automatiskt in i "alliansen"?

Vad gäller konstruktiva förslag för att möta ungdomsarbetslösheten är jag oftast "på". Kanske centern skulle stödja oss till en mer offensiv satsning på sommarjobb också, för Huddinges unga?

Sen kan jag inte avstå kommentaren om turordningsreglerna. Just i detta nu har väl inte (m) jobbat klart med sitt uppdrag från stämman? I så fall är det väl ett sådär 90 procentigt stöd i riksdagen för att INTE röra LAS (mer)

syns i debatten

P