måndag 9 november 2009

Sverige första gången inför FN:s råd för mänskliga rättigheter

Idag kommer mycket att skrivas, säga och minnas om frihet och ofrihet. 20 år efter Berlinmurens fall finns det anledning att uppmärksamma en utveckling där demokratin vinner mer och mer terräng, inte minst genom det europeiska samarbetet. Dagen blir inte bara minnesdag utan också många uttryck för att vi inte accepterar ofrihet och diktartur, oavsett dess kultör.

Samtidigt rapporterar medier att Sverige för första gången ska göra "avbön" inför FN:s råd för mänskliga rättigheter. Självklart en helt annan dimension än forna tiders förtryck i östländerna. Men för de enskilda som drabbas är kanske vare sig omfattningen eller vem som gör det det avgörande. Barns rättigheter, våld och sexuella övergrepp mot kvinnor och hur ensamkommande flyktingbarn behandlas är några kritikpunkter. Bakom kritiken står bl.a. FN-förbundet.

Kanske slutmeningen i Ekots nyhet kommer att lyftas till särskild debatt? Inte minst med tanke på Sverigedemokraternas position i väljaropinionen. Ekot skriver: "
Enligt en rapport som överlämnas till FN-rådet i Genève idag bör Sverige införa förbud för rasistiska organisationer."
Jag tillhör dem som tycker att partier ska vara tillåtna och att väljarna avgör dess existensberättigande eller inte. Men rimligen borde FN-synpunkten ge lite injektion till en ökad debatt om rasismen i vårt land. Den som ingen demokrat accepterar.

Intressant
? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

6 kommentarer:

Anonym sa...

Tyskland hade en herre och ett rasistiskt parti som orsakade 50 miljoner människors död under WW2. Tyskland har tagit lärdom av dessa fruktansvärda följdverkningar. Nazistiska (rasistiska) politiska partier är förbjudna där.

Svensk jolmig aningslös välvilja står mig upp i halsen.
Förbjud sd som är ett rasistiskt och därmed ett antidemokratiskt parti.

Anonym sa...

Jag är under uppfattningen att var och en ska få lov att tycka precis som den vill. Men jag har samtidigt rätt att kalla personen för idiot och argumentera för MIN sak.

Om inte "han" får säga vad han vill, så får inte jag det heller. Så fungerar yttradefrihet - en stöttepelare i det demokratiska samhället.

SD får tycka och säga vad de vill - det är upp till oss andra att inte hålla med bara.

Det där med att bara förbjuda vissa saker fungerar inte. Det är alltid bara en tidsfråga tills censuren når något annat som är lite jobbigt att prata om, eller politiskt inkorrekt.

Anonym sa...

Den stösta faran av allt är när man tvingar folk att sluta tycka vad de själv vill.Något dummare lär man väl få leta efter.Snacka om Nazism och Stalinism i nyupplaga.

Pelle

Anonym sa...

Mitt förslag begränsar inte yttrandefriheten! Jag vill att politiska partier som verkar i kommuner, landsting och riksdag ska vara demokratiska och därmed antirasistiska. Det är enligt min åsikt mycket motsägelsefullt och kontraproduktivt att släppa in antidemokratiska partier i demokratiska församlingar.

Anonym sa...

De länder som ingår i FN's råd för MR är bl a Saudi arabien, Kuba och Ryssland. Jag ser ite varför vi ska ta order av dem när det gäller brott mot MR.

Anonym sa...

Till anonym här ovan. Läs och försök förstå att i FN råder oftast förtroendefulla förhållanden,väl uttänkta röstningsförfarande och det finns faktiskt vissa krav på de företrädare som röstas in i FN-rådet för mänskliga rättigheter. Att det ges "order" inom sd avslöjar föreningens primitiva sidor och att föreningens idol trots allt heter Adolf Hitler.
Parti kommer jag aldrig att kalla sd...

http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/pod/?id=46&module_instance=9&action=pod_show