söndag 22 november 2009

Den bästa politiken för sjuksköterskor och metallare?

I ett kort inlägg på SvD-ledaren lyckas PJ Anders Linder få in kritik av oppositionen. Omvänt blir inlägget ett helt felaktigt budskap till exempelvis sjuksköterskor och metallare.

I och för sig tror jag att både de grupper som SvD nu gärna vill vända sig till med alliansbudskapet har en mycket god kunskap om hur svensk politik ser ut. Vad gäller metallarnas partisympatier har jag inte minsta tvekan: de vet att Linders allians inte är ett alternativ och de vet hur viktigt det är med både det fackliga engagemanget och att Sverige styrs av politiker som står på löntagarnas sida. Så är det inte idag.

Att Sveriges alltför lågbetalda sjuksköterskor skulle sluta upp bakom Linders och alliansens sänkta skatter betvivlar jag. Inte för att skatter ska vara något självändamål. Tvärtom. Men skatter betalar välfärden. En del (ganska stor sådan) går till löner. Oavsett om det är kommunalt eller privat drivet. Sjuksköterskor påverkas som andra välfärdsarbetare både av om det finns skatter att öka löner för och om det finns skattepengar till fler anställda. I Linders, SvD:s och Alliansens drömvärld finns det mindre av allt.

Linder har efter ett par månaders läsning av en rödgrön granskning av alliansen hittat en punkt att skriva om. Genom att vrida och vända på siffror och att utelämna en del viktig info har han hittat slagläge. De siffror som pekar på allianspolitikens totala brist på fördelningspolitik är hämtade från riksdagens utredningstjänst och sen bearbetade. I rapporten står det:
Den fjärdedel av befolkningen som har de högsta inkomsterna har alltså erhållit nästan hälften, 49,2 procent av de borgerligas skattesänkningar. Den fattigaste fjärdedelen fick drygt 6 procent av pengarna.
Linders siffra 80,6 procent till "de rikaste" är beräknad på mer än inkomstskatter.
De stora effekterna beror delvis på att fastighetsskatten har förändrats och förmögenhetsskatten avvecklats. Dessa skatter betalades framför allt av de övre decilerna, eftersom folk med höga inkomster ofta bor i dyra fastigheter och har stora förmögenheter.
I Alliansens, SvD:S och PJ Anders Linders värld är sänkta skatter utan hänsyn till fördelningseffekter alltid önskvärt. Genom att som alltid tala sänkta skatter utan koppling till det skatterna betalar pläderar SvD också för en inriktning av politiken som inte har stöd hos svenska folket.

Ett tillägg möjligen: i retoriken från alliansen har de sänka skatterna denna gång inte handlat i första hand om "mer frihet". I retoriken har löftet varit att de sänkta skatterna ska ge "fler jobb och färre i utanförskap". Där ligger alliansregeringens absolut största misslyckande. Skriv gärna om det, också.

Fler bloggar på NetRoots.

Intressant?Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,