måndag 30 november 2009

Befriande rödgröna förslag - med någon skönhetsfläck

Den senaste tiden har försämringarna i stödet sjukskrivna uppmärksammats mer. Ja, Aftonbladets webbfråga har till och med en signal till politikerna att frågan kommer att avgöra valet. Det är viktigt att den omvänt rättvisa politik som först sätts i fokus. Det kräver också konkreta förslag till förändringar och förbättringar från oppositionens sida.

Idag skriver de rödgröna ledarna på Brännpunkt. Förslaget är att försäkringskassa, arbetsförmedling och kommunerna ska öppna "en dörr in" för stödet till de som står utanför arbetsmarkanden på olika sätt. Ett bra och viktigt förslag. Idag är det för splittrat. Varje myndighet har sina små kassakistor, sina regler, sina traditioner, sina politiker men jobbar ofta mot (eller för?) samma människor. Därför är förslaget välkommet.

En skönhetsfläck dock: inte ens den stora Ansvarsutredningen klarade av att ge sig på den statliga styrningen på allvar. Samma med de rödgrönas förslag. Det är den kommunala organisationen som ska möjliggöra det här samarbetet. Men min tolkning är att de nationella organisationerna fortsätter som förut.

Den som har följt de senaste turerna av organisationsförändringar inom F-kassan och A-förmedlingen drar snabbt slutsatsen att allt inte alltid fungerar till hundra procent, även om man har samverkansambitioner lokalt. Ska de nationella myndigheterna lämnas "fredade" krävs ändå väldigt skarpa direktiv som stöd för det lokala arbetet.

Ytterligare ett frågetecken kan man sätta för hur landstingens agerande kommer att påverka eller "störa". Många gånger handlar det om att få ett fungerande samarbete för att den som är långtidssjukskriven ska få en insats för att kunna komma tillbaks. Detta bör, som det heter, beaktas i kommande propositionsskrivande om förslaget.


Fler blogginlägg om detta, förutom på NetRoots:
- Johan Westerholm som skriver om fler fallgropar.
- Claes Krantz har också förbättringsförslag.
- Peter Högberg om hur Zlatans sjukersättning ser ut?

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

3 kommentarer:

Anonym sa...

Äh, lägg av! Det här bluff- och fluff-utspelet är ju bara så luddigt någonting kan bli. Man LÅTSAS vidta en Kraftfull Åtgärd; i själva verket gör man ingenting alls. Men så fungerar det, det är det ena "stödet" efter det andra, med den ENDA målsättningen att öka byråkratin, alltså den dolda rent själviska agendan att SYSSELSÄTTA SIG SJÄLVA. - Alliansen är precis likadan. - Dessa slingerbultar, dessa kringlor! - Vore våra politiker ÄRLIGA, skulle de ta sig an saken DIREKT, och sätta folk i ARBETE för de avsatta pengarna.

Det här skamgreppet har man jkört nu i evigheter. Ingen låäter sig längre luras. Alltfler får upp ögonen föär hur ruttna våra makthavare i s'älva verket är.

- Peter Ingestad, Solna

Anonym sa...

Bra att förslaget äntligen kom. Våra grannländer Norge och Finland ligger före oss här. De har integrerat även socialtjänsten i verksamheten.

Nemokrati sa...

Sämsta förslaget på länge - till och med värre än alliansens. Istället ska man återställa ersättningsnivåerna i sjukförsäkringen och arbetslöshetsersättningen. Och absolut behålla den statliga organisationen av Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Det är ju en fruktansvärd kränkning av sjukas integritet. De måste få ha rätt att få vara sjuka i fred.