onsdag 4 november 2009

Arbetslösheten och ett centerparti snart i politikens utanförskap

Om de fler jobb som blev till ökad arbetslöshet och om det utanförskap som skulle sjunka men som ökade med Reinfeldts regering skriver Tomas Eneroth idag på Politikerbloggen. Arbetslöshet handlar i grunden om människors möjligheter att leva drägliga eller till och med mycket bra liv. Arbetslösheten är ett stort hinder för det, en av de värsta frihetsinskränkare vi känner till. Möjligen var det också därför som budskapet "fäste" i väljarnas medvetande val 2006.

Tomas Eneroth skriver:
Sedan september 2006 har sysselsättningen enligt SCB nämligen sjunkit med två procentenheter. Dessutom har arbetslösheten ökat med 114 200 personer sedan Maud Olofsson tillträdde – trots att man har hunnit med både en högkonjunktur, en lågkonjunktur och en begynnande vändning.

Värst av allt är sannolikt det faktum att “utanförskapet” – enligt moderaternas egen definition från valrörelsen 2006 – har ökat med 70 000 personer.
Lösningar? Ja, socialdemokratin har kört en hel jobbkongress om en politik för jobb. Resultatet finns sammanfattat i riktlinjer och andra beslut som tillsammans blir en rejäl katalog med insatser för jobben. Centerpartiet, regeringspartiet, verkar bara ha ett par lösningar. Sänk lönen för de unga. Slå sönder Lagen om anställningsskydd. Jag har förut skrivit om hur arbetslösheten används för att pressa tillbaks löntagarna. Centerförslaget är ytterligare ett sådant inslag.

Annie bloggar om det:
Genom ett frivilligt anställningskontrakt kan man komma överens att mot lägre lön (minst 2/3 av den avtalsenliga lönen) i 12 månader få komma in och arbeta. För den enskilde innebär detta att man för första gången får en lön överhuvudtaget.
Sertwitterflöden att Annie Johansson som talar för centerns förslag är på väg till en konferens på Rönneberga. Av rent moraliska skäl hoppas jag att hon lämnar kvar sina förslag i stan. Att släpa in det på just Rönneberga kursgård passar särskilt illa. Minst lika illa som att släpa in de i riksdagen som verkliga propositioner. Mer sånt och Centern kommer snart att vara ett före detta riksdagsparti.

Uppdatering: och folkpartiet hakar nu på och vill försämra anställningstryggheten

Fler bloggar: Röda berget, Monica Green, Aurora Felderman, Alliansfritt Sverige 1, Alliansfritt Sverige 2, Roger Jönsson, Annie Johansson bloggar om sitt förslag.
Sanna Rayman och även Edvin tycker inte att det är något att avslöja :-)

Progressiva bloggare på NetRoots.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

1 kommentar:

Leif Ekstedt sa...

Folkpartiet vill väl ändra förutsättningarna för LAS - varför skriver Du inte det?
Valet är inte före September 2010.
Raka rör är inget som stör.!