tisdag 19 maj 2009

Moderat manifest på ihålig grund

Moderaternas valmanifest inför Europaparlamentsvalet kunde väl knappast ha träffat mer fel. Visst är det bra att alla partier sluter upp bakom arbetarrörelsens främsta och mest centrala fråga. Men minns:

När det socialdemokratiska manifestet presenterades protesterade moderaterna och hävdade att jobben inte har något med EU att göra. "Det ska vara en nationell angelägenhet", hävdar man. Bara det vore anledning för (m) att hålla låg profil. Att man sen har ett "record" på hemmaplan som har urholkats totalt sedan valet 2006 gör partiets situation än mer svag. "Fler jobb" och "minskat utanförskap" före valet har förbytts till en dramatisk verklighet med hot om massarbetslöshet och ökat utanförskap i stället.

Moderaternas valmanifest sätter målet att EU vid slutet av nästa mandatperiod ska ha:
Förhindrat att arbetslösheten har bitit sig fast och utformat en strategi för nya jobb.
Tror någon att just moderaterna är rätt kraft att "rodda" detta?

Minst lika avklädda är moderaterna i miljö- och klimatpolitiken. Det som måste ses som den stora utskåpningen är förstås resultatet av den granskning som Naturskyddsföreningen presenterade nyligen. Förklaringen kanske kommer i den första meningen i klimatdelen av manifestet där (m) slår fast utgångspunkten för sin politik:
"Sverige står för endast 0,2 procent av världens utsläpp av växthusgaser."
Det må vara sant rent procentuellt. Sverige har möjligen i relation till invånarantal en konsumtion och en miljöprofil som faktiskt inte är långsiktigt hållbar. Den moderata passiviteten och ansvarsskyfflandet till världens fattigaste länder är helt förkastlig när det handlar om den kanske största överlevnadsfrågan för mänskligheten. Utgångspunkten betyder både sämre förslag och kanske framför allt ett nedtonat engagemang när vi i stället behöver mobilisera varje uns av helhjärtat sådant. Idén "Andra ska ta ansvar - vi skitar inte ned mest" kan bara inte accepteras av kloka väljare.

Så, står då Reinfeldts förhoppning till "ansvarstagande" och trovärdigheten på det ekonomiska området. I manifestet slår man fast målet att EU i slutet av mandatperioden ska ska ha:
Upprätthållit stabila statsfinanser. EU behöver starka statsfinanser, ansvarsfulla
regeringar och koordinerade krisåtgärder
För den som jämför det med resultatet på hemmaplan faller hoppet. Urholkade statsfinanser och lån till sänkta skatter. Det räcker att läsa domen från Finanspolitiska rådet för att få bekräftat att mycket är prat och väldigt lite handling. Och som en uppenbarelse av detta förklarar Anders Borg i dag när han varnar för sämre tider:
- Vi har haft mycket kraftiga fall i skatteintäkterna det senaste året
O, yes. Och till delar beror det på egna politiska beslut som man valt före ansvar och ordning på finanserna och pengar kvar till välfärden.

(M) må skriva hur tjusiga valmanifest, tal och utspelstexter som helst. Det är onekligen bättre att kryssa parlamentariker som har ett äkta och ärligt engagemang för jobben och miljön, som ser politik som ett viktigt verktyg, som både har drömmar om framtiden, konkreta förslag och som har visat sig kunna driva frågorna. Jag tänker förstås på partiet socialdemokraterna och på en stark kandidat för att få förnyat förtroende, dagens födelsedagsbarn Åsa Westlund. Grattis, Åsa.


Bloggar: Valledarbloggen,
Annat: Marita Ulvskog kommenterar.
Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

1 kommentar:

Sandro Wennberg sa...

Couldn't agree more...