fredag 23 december 2011

Kasta inte ut Huddinges föreningar på bar backe!


Strax före jul har en proteströrelse startats i Huddinge och som bland annat berättats om i Mitt i Huddinge ett par nummer. Det är föreningar, som exempelvis Huddinge kostnärsklubb, som upprörs över signaler om att kommunens fastighetsbolag HUGE tänker höja hyrorna kraftigt för föreningen som idag huserar i Fullersta Bio.

Det är bra att föreningslivet reagerar. Samtidigt är oron och protesterna mycket en följd av ett svårt dilemma som HUGE har hamnat i. När man väljer att inte rakt av skicka över ett färdigt beslut om nya förutsättningar utan i stället börjar med något som var en tänkt dialog så kan saker som inte var tänkta ändå bli en sanning i människors ögon. Delvis är det så i det här fallet. Det är inför en förändring av hyressättningen som företaget har önskat en dialog med i det här fallet Huddinge konstnärsklubb om hyran för Fullersta Bio.

Jag har tillsammans med mina partivänner i styrelsen tyckt att det finns anledning att se över hur hyror sätts. Får bolaget täckning för sina kostnader? Finns orimligt låga ersättningar i avtal där en justering är viktig för oss som ansvarar för bolagets ekonomi? Det gäller i stort men också sådant som kan ses som fastigheter som inte bara har ett verksamhetsintresse utan också är viktiga att bevara utifrån kulturhistoriska skäl. Hur ska fördelningen av ansvaret när det gäller drift/kostnader ska se ut mellan kommun och Huge?

Det innebär inte att Huges ägare, Huddinge kommun, måste låta oron bestå, öka och kanske spridas vidare till andra föreningar i samma situation. Om ägaren vill renodla kostnadsansvar så är det fullt möjligt att berätta för föreningarna att diskussionerna är en sak mellan två parter som inte kommer att leda till någon utkastning från verksamhetslokalen.

Det tydliga beskedet ger tyvärr inte kommunledningen. Huges styrelseordförande Anti Avsan (m) bloggar om saken och det ger en bra bakgrund till diskussionerna. Däremot håller den politiska majoriteten också här inne med tydliga besked.

Ge dessa klara löften att ingen kommer att sparkas ut från sina verksamhetslokaler. Att förändringarna är en sak mellan Huge och kommunen. Att det är rimligt att se på möjliga övergångstider. Men att Huddinge kommun ändå ska värna kultur- och föreningslivet också framöver oavsett om det är kommunen själv eller dess bostadsföretag som står för fiolerna.


Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,