fredag 23 december 2011

Föraktet för hyresrätten slår mot tillväxten
Nej,
någon fin julklapp i form av ett eget hyreskontrakt på den första lägenheten tycks väldigt få av vårt läns unga kunna se fram emot. Så också för unga i Huddinge, och för den delen också för andra hugade hyresrättsspekulanter. I veckan berättade Mitt i Huddinge att kommunen har noll ambitioner att bygga hyresrätter och idag rapporterar Radio Stockholm om läget på bostadsmarknaden på andra sidan kommungränsen, i Stockholm. 60.000 i kö i förmedlingen som tillsammans kan söka 95 lägenheter. Eftersom Huddinge också tillhör Stockholms bostadsförmedling så berör det oerhört dystra läget också Huddingeborna.

Jag håller med. Det är är inte något nytt tema i mina blogginlägg. I stället är det återkommande helt enkelt därför att verkligheten inte kommer med några positiva tecken på förbättringar. På samtliga nivåer tycks en mycket grund insikt finnas om hur viktigt det är med byggandet, också av hyresrätter. Det första för att möta behovet hos människor. Men därefter också som en av fler faktorer som påverkar tillväxt och framväxten av fler och nya jobb. Man KAN inte och kommer inte att lyckas ens med basal personalförsörjning till exempelvis vård och omsorg om människor inte kan bo någonstans.

I Huddinges fullmäktige har jag debatterat frågan åtskilliga gånger. Möjligen andas kommunledningen mer ärliga och raka besked i artikeln än tidigare i dessa debatter. Det har i alla fall antytts att man vill och kan få fart på byggandet. Nu är det ytterst svävande uttalanden och inga konkreta åtgärder. Från regeringens sida har "pratet" blivit bättre sedan Stefan Attefall tog över. Men det har hittills stannat vid just prat och det största man har presterat är "reformen" ägarlägenheter som inte gav något och så möjligheterna för lite mer välbärgade och storboende att hyra ut en del av sin bostad. Inte något mer än så. Alla tankar på att återinföra de stimulansmedel som enligt analyser är det mest verksamma för att få nya hyresrätter byggda avfärdas.

Före de "nya moderaterna" fanns det en del citat av gamla politiska rävar som möjligen berättade den mer sanna historien som förklarar varför inga hyresrätter byggs. En ledande kommunpolitiker (m) i Stockholms län menade att det var att bygga för "människor som socialt har klassat ner sig". En annan till (m) närstående PR-byro skrev i sin analys över den kommunens byggande att man därmed (med fokus på byggandet av egna hem och bostadsrätter) hade påverkat den politiska situationen i kommunen. Ibland undrar man om det är de förutfattade meningarna som verkligen ligger bakom den bristande vilja som uppvisas när det gäller byggandet.

Mer att läsa: S-utspel om "Lilla Manhattan" i Stockholm, Forskare på SvD Brännpunkt om förortens potential,
Fler som bloggarTerje Gunnarsson,


Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,