måndag 8 november 2010

Maktens högborg i Huddinge kommun

Det första mötet med det nyvalda kommunfullmäktige i Huddinge är klart. Åter en halv dagordning som har bordlagts därför att övriga ärenden tog längre tid än vad dagordningen klarade. Ett av det längre passen blev ett medborgarförslag om översyn av gatukostnadsreglementet i kommunen. Huddinge har nämligen modellen att den som vill kan lägga förslag ("medborgarförslag") som man sen har rätt att komma och tala för. Alltså en liten blandning av den representativa demokrati som fullmäktige i sig är och det direkta "tala för sin sak" som ligger i punkt ett.

En del kan nog reagera över formen. Jag har själv stora tveksamheter till den, som den ser ut nu. Ett alternativ kan vara att avsätta en tid före ordinarie fullmäktige med någon form av frågestund för allmänheten. Komplettera det med fler kommunala möten i kommundelar, stimulera enskilda politikers initiativ, gör mycket, mycket mer i partierna men blanda inte ihop det som nu. Det enda som talar emot är den signal som ett avskaffande skulle kunna ha. Jag vill inte minska dialogen med huddingeborna, tvärt om.

Jag tog frågan om hur majoriteten nu ska hantera vårdnadsbidraget, efter Hägglunds utspel. Klart är att de drygt 40 familjer som idag använder det kommer att få göra det. Enligt majoriteten kommer man också att klara ekonomin i förskolan och inga besparingar att genomföras.

Delårsrapporten
behandlades med inte helt oväntade positioner. "Det går bra för Huddinge", menade majoriteten och pekade samtidigt på "farorna i oppositionens förslag. Samtidigt kunde vi pekar på brister, lite av oppositionens roll. Kunskapsresultaten som sjunker i skolan. För stora barngrupper, något som alliansens företrädare ifrågasatte. Och så det där med pengarna där vi menade att det är bra att skjuta till resurser när man ser problemen än att vänta.

Jag har också
ett kortare inlägg om folkhälsofrågor. Huddinge gör mycket bra på det området men vi har tidigare pekat på några områden som kan bli mycket bättre. Inte minst gäller det att Huddinge både har stadsdelar med mycket god hälsa och dess raka motsats. Klassillnader i hälsa (bland mycket annat) delar kommunen. Tidigare har vi inte haft tillräcklig koll på vad som görs specifikt i de delar av kommunen som behöver mer insatser. Det brister också i samarbetet med exempelvis landstinget. Det saknas indikatorer som täcker in viktiga delar av folkhälsoarbetet ( en inte helt enkel sak...)

Huddinge fullmäktige
som idag också valde ny kommunstyrelse, avslutades med en rad ärenden där träd stod i fokus. En lång debatt om vilka avtal och formuleringar som krävs för att kommunen i form av kommunen på rätt sätt ska reglera hur kommunen i form av kommunalt bostadsföretag ska vårda eller omvänt avverka tall och sälg. Med detta bordlades övriga ärenden ungefär klockan 22. 20

Mer material och Webb-Tv från fullmäktige här.
Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , ,