måndag 15 november 2010

Negativ utveckling i skolan

Det går sämre för svenska elever i skolan. Idag redovisar Skolverket nya siffror som bekräftar en negativ utveckling. "Våren 2010 var andelen behöriga till gymnasieskolan 88,2 procent, vilket är den lägsta andelen sedan våren 1998 då slutbetyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade systemet delades ut för första gången." I rapporten visar även elever med högutbildade föräldrar sjunkande resultat. Och mig förvånar det inte att delar av den negativa utvecklingen mer verkar handla om sättet att mäta kunskaper - betygen- än om verkliga försämringar av kunskapsläget. Man skriver i pressmeddelandet att  Sammantaget kan detta ha gjort lärarna mer restriktiva när de sätter betyg".

Politiskt är skolan en av de viktigaste frågorna. Socialdemokratin, som nu enligt allas samfällda röster ska ompröva politiken, har delvis i alla fall gjort det i skolfrågorna. Kunskapsfokuset är starkare. Men det finns mer att göra. En förklaring till att helheten blir svagare är om de grupper elever som ligger sämst till inte får det stöd för sitt lärande de behöver. Klassklyftor slår igenom i resultaten och påverkas också av en en åter nedåtgående kurva när det gäller antal lärare per 100 elever. (enl Skolverkets lägesbedömning) Där finns det stor anledning att stärka det politiska budskapet och bli tydligare. Men också att vara kritisk mot den regering som bland annat har vunnit val på hög profil i skolfrågor. I och för sig erkände Jan Björklund redan före valet att kunskapsnivåerna kommer att forsätta sjunka och fick trots det förtroendet. Märkligt, konstig "nöjdhet" med läget men ändå förtroende. Det kan och bör omprövas så fort som möjligt, inte minst för elevernas skull.

Mer: DN,

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,