måndag 22 november 2010

Dags att lära sig av affärsskandaler, kommunfolk!

För några år sedan såldes Vårby Gårs centrum till en privat aktör. Vårby Gård, en befolkningsrik stadsdel i Huddinges västra delar som verkligen behöver ett fungerande centrum för att kunna utvecklas, lever många år efter försäljningen med ett torftigt centrum. Ägaren har inte gjort det ägaren borde ha gjort för att rusta upp och stärka attraktiviteten. De negativa spiraler som området är inne i med en högre arbetslöshet, med högre sjuklighet och redan sämre offentlig och kommersiell service, förstärks när områdets mittpunkt, dess centrum, förfaller.

Samma usla affärer verkar Stockholms stad ha gjort med fler centrumgallerior där chockhöjda hyror och en nedåtgående utveckling verkar ha följt spåren av en "kommunal affärsmässighet".  SvD:S granskning visar hur man har sålt iväg kommunal egendom utan de krav på köparen som medborgarna som kollektiva ägare borde kunna förvänta sig. Det var, påstår en del kommunala tjänstemän, en lönsam affär. Kortsiktigt, möjligtvis. Långsiktigt, knappast. Dessutom betingat av ideologisk blockering, tanken om att det i sak är fel att kommunen äger en centrumanläggning. Allianspartierna var 2006 väldigt snabba med utförsäljningarna och det slår tillbaka idag. Den vice VD:n som ansvarde för försäljningarna i stadens ägarbolag säger. –Jag vet inte om det skulle ha gett så mycket i det här fallet att tala med kommunpolitiker.

Man kan lära sig av de skandaler som rullas upp. En sådan är väl att kommunal egendom ska styras av kommunala företrädare, oavsett om engagerade tjänstemän och direktörer har en negativ syn på  just kommunal ägarstyrning från ägaren ("politiken"). En annan är att allmän klokskap, bra beslutsunderlag från kompetenta tjänstemän och en portion sunt förnuft räcker långt. Se bara på Ilija Batljans (S) insatser för att pressa ner kostnaderna för sjukhusbygget i Solna. I fallet med stadens centrumanläggningar hade möjligen en kontakt med "kommunpolitiker" i andra städer gett invånarna i staden en bättre lösning en den som företagsledningarna i armkrok med alliansen valde.

Mer om detta.
- Storstad utvecklar frågan om Boultbee
- Alliansfritt om skandalen
- SvD om Ica och Boultbee och om förfallet av centrumanläggningar.

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,