måndag 29 november 2010

Alla känsliga känselspröt i funktion?

Dagens steg på vägen mot en nyvald partiledare och förnyelse (?) för (S) var offentliggörandet av valberedningens tilltänkta ordförande, Berit Andnor. Ett ganska naturligt förarbete inför valberedningens viktiga jobb, som trots det kloka i att just förbereda orsakar en del ilska. Inte namnet i sig utan mer formen och att informationsvägarna för partiets medlemmar blir den vanliga genom medier. Det sista är borde leda till eftertankar, inte bara därför att läget är som det är, utan som en del av det organisatoriska förnyelsearbetet. Bara sno av Barack Obamas sätt att hålla medlemmar och sympatisörer med tidig information. Det skapar trovärdighet och engagemang.

Att partiet däremot skulle ägna mycket tid och kraft till att debattera hur valberedningen utses vore ändå som ett ovälkommet sidofokus. Tyngden att bära är nog tillräcklig när det gäller det övriga. Förnyelse och omprövning av politiken och ett nytt ledarskap. Man kan helt befogat ha synpunkter på hur krisläget borde ge raska och handfasta förändringar i också dessa arbetsformer. Men värt att minnas är att den demokratiska gång som en organisation måste ha för att bestämma spelregler - av partikongressombuden fastställda stadgar - förefaller följas till punkt och pricka. Även om medierna skriver så är det lördagens förtroenderåd som bestämmer. Vad det vill.

, från den som vill vara med och bygga om och bygga upp socialdemokratin krävs nog en ökad känslighet i tentaklerna för vad som bör göras och sägas och vad som inte.....Ett exempel handlar om de ökade krav på kandidatpresentationer och öppenhet i den valda valberedningens arbete som helt befogat kommer från många håll. Redan i dag har flera bloggare visat vägen och ger inspiration till hur programförklaringar kan komma att formuleras från kandidater som gärna vill leda Sveriges största parti (jajaja, så säger valresultatet oaktat allt annat...)

Mer att läsa:

Exp, AB,

Fler bloggare
:
- Peter Högberg med brev till Berit Andnor.
- Johan Westerholm sätter betyg....
- Martin Moberg om valberedningsarbetet.
- Maria Hagbom kommenterar också ...
- Alexandra Einerstam om Öppna kriskommissionen.
- Peter Karlberg om studiebehov.

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,