fredag 5 november 2010

Uppror mot Hägglund och fråga i Huddinge fullmäktige

Idag skriver Aftonbladet en kort notis om ett fortsatt och kanske uppseglande uppror inom kristdemokraterna. Bakgrunden är Göran Hägglunds tal om att skrota ett av partiets stoltaste reforminitiativ, vårdnadsbidraget. Partiet ville ju fördubbla bidraget från 3 till 6 tusen kronor och dessutom tvinga alla kommuner att införa det, något som möttes av kompakt motstånd av övriga allianspartier. I ljuset av valresultatet skrev Hägglund bland annat i Kristdemokraten:
Som jag ser det är det svårt att politiskt komma vidare för att nå våra mål med vårdnadsbidraget som verktyg. Och som alltid är det angeläget att inte förväxla mål och medel. Vårdnadsbidraget är i dag vårt medel, inte vårt mål. Kan det finnas mer ändamålsenliga medel för att skapa rättvisa, valfrihet och flexibilitet för småbarnsföräldrarna? Jag tror det.
Nu skriver lokala KD-företrädare i Kristdemokraten om behovet av ledningsöversyn. Partistyrelseledamoten från Markaryd, Bengt Germundsson, menar:
Jag anser att en utomstående utvärdering måste göras av partiets ledande funktioner för att vi på bästa sätt ska kunna forma det lag som ska ha framgång i valet 2014. Utan partiet som grund, har ledarskapet inget berättigande.
Även om de interna rösterna verkar vara ilskna och arga på Hägglunds utspel så är det positiva signaler för alla oss som har försökt skrapa ihop resurser till förskolan i stället. I min kommun är budgeten för vårdnadsbidraget utlagd på Förskolenämnden. Vi har en prognos på ca 10 miljoner i underskott, ett underskott som inte möts av tillräckliga resurstillskott av majoriteten. Med Hägglunds signaler i tankarna frågar jag kommunledningen på måndag om man har tagit intryck av den förändrade inriktningen och är beredd att följa i Hägglunds utpekade spår. Det handlar om 2,9 miljoner som i stället för vårdnadsbidrag kan bli viktiga resurser för kvaliteten i förskolan. Men i Kd verkar omprövningen inte vinna popularitetspoäng.

Mer i SvD.

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,