tisdag 2 november 2010

Missbruk, sprutor och politiskt ansvar

Missbruk av alkohol och narkotika kostar samhället 150 miljarder. Det berättar regeringens utredare i en artikel i SvD idag. Gerhard Larsson kräver ökade insatser och att området får en högre prioritering. Missbruksvården är ytterligare ett område där vi borde kunna tänka mer långsiktigt, se kostnader i dag som investeringar främst i människors väl men på köpet också samhällsekonomiska vinster. Inte sällan drabbas dock vården av försämringar. Det förefaller inte vara glamouröst att prioritera alkisar och knarkare, så att säga. Ett citat ur artikeln ger en bild:
För en 20-årig kvinna med aktivt heroinmissbruk är den samhällsekonomiska kostnaden cirka 10 miljoner kronor. Vårdkostnaden för vanliga insatskombinationer varierar mellan 300000 kronor och 2,6 miljoner. Om insatsen är effektiv mot missbruket kan besparingen bli 2 miljoner kronor. Om insatsen dessutom gör det möjligt att arbeta kan besparingen bli 6 miljoner.
Det finns enligt min mening också en bild att lågprioritera det förebyggande och möjligen be den missbrukande att återkomma när man hamnat lite djupare i sitt missbruk. Utredaren har förslag om ökad tillgänglighet och bättre vård på exempelvis vårdcentraler och med stöd av företagshälsan. Och ytterligare en gång skriver en missbruksutredare om patienter mellan stolar: missbrukare och personer mer en psykisk sjukdom som bollas mellan eller tappas bort av landsting och kommun och inte vill ta ett gemesamt ansvar.

En
pusselbit av många för att möta personer med narkotikamissbruk är sprutbyte. Då i en modell där själva sprutan bara är en av flera insatser, insatser som görs främst som smittskyddsinsats men också får in personen i vård och behandling. Sprutbytet tas inte upp i artikeln och möjligen är utredaren lite skraj för att beröra ämnet. I mitt landstingsfullmäktige har de flesta partier nu ställt sig bakom ett sprutbyte med moderaterna som enda motståndare. Den som förespråkade insatsen blev under fullmäktiges debatt kallad för bland annat att vilja ha "heroinpolitik".

Jag förstår Sanna Rayman som skriver på SvD-bloggen med en uppmaning till Filippa Reinfeldt att läsa: 
Moderaterna i landstingets obstruktioner i sprutbytesfrågan var det avgörande skälet till att jag inte kunde tänka mig att lägga en röst på dem i valet. Det envisa motståndet är för mig obegripligt och dess inhumana konsekvenser borde vara skäl nog att förstå att det här inte är en lämplig fråga för moraliserande hållningar.
Nu blir det av i alla fall. Samma sak gäller förhoppningsvis med de förslag som Gerhard Larsson lägger för en bättre missbruksvård. Det ger vinster. Och motsaten: avstår vi, sparar vi och skär vi ner så kommer en svindyr nota att dyka upp framöver tillsammans med tragiska situationer för många människor.

Mer: AB: DN

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,